Close

Ako ďalej, Hviezdne bývanie?

Milí susedia, v náväznosti na doterajšie otázky ohľadom problémov v HB som sa stretla s developerom p. Petrom Prešinským dňa 23.5.2018. Rada by som Vám priblížila momentálnu situáciu v HB.

AKO TO VYZERÁ S CHODNÍKOM NA SENECKEJ?

Developer má všetky vyjadrenia dotknutých orgánov a čaká na schválenie polyfunkcie (viď nižšie Žiadosť o zmenu stavby). Po schválení polyfunkcie a podpísaní zmuvy s obcou, v ktorej budu dohodnuté podmienky výstavby chodníka, podá developer žiadosť o stavebné povolenie na stavebný úrad. Momentálne je na rade obec. Zmuva s obcou bude rozhodujúca, budú v nej konkrétne termíny a podmienky výstavby chodníka. Zmluvu sa developer bude snaziť zverejniť.

Developer:  “Je aj v našom záujme, aby sa veci posunuli čo najrýchlejšie.”

Chodník bude osvetlený a pribudnúť by mala aj zastávka MHD 👍


KEDY A AKO BUDE VYZERAŤ POLYFUNKCIA?

Developer podal žiadosť o zmenu stavby na jar tohto roka, zatiaľ nie je schválená obcou – čo brzdí výstavbu ako chodníka tak aj polyfunkcie. Tu je obsah žiadanej zmeny:

  1. Úprava detského ihriska na vonkajšie a vnútorné s prepojením, zväčšená výmera na 300 m2, premiestnenie k obch. prevádzkam.
  2. Jednotlivé 4 objekty polyfunkcie nahradiť jednopodlažným  objektom predajne potravín o zastavanej ploche 500 m2 a objektom s ukončeným II. N. P. pre služby – detský lekár, lekáreň, kozmetika – pedikúra, kaderníctvo, cukráreň, lahôdky.
  3. Výstavba 18-bytového domu zastavanej plochy 554 m2 na spoločnej komunikácii s BD 16,17.

(Mal by pribudnúť jeden bytový dom – oproti pôvodnému návrhu – z dôvodu navýšených finančných výdajov.)

Podľa doteraz vydaných platných povolení na výstavbu „Malopodlažnej bytovej zástavby – Hviezdne bývanie„ má riešený pozemok výmeru 60 570 m2, zastavaná plocha predstavuje 60 %, plocha zelene 31%.

Podmienky plochy zelene sú dodržané. 31% plochy zelene z výmery pozemku predstavuje 18.777 m2, po zmene stavby pred dokončením bude plocha zelene 19.456 m2.

Ak prebehne podpis žiadosti o zmenu, výstavba by mala začať počas 5.tej – 6.tej etapy výstavby, ktorá momentálne prebieha.

Zatiaľ neoficiálna vizualizácia budúcej polyfunkcie:

Náhľad projektu časti Polyfunkcia zo Žiadosti o zmenu (plná veľkosť cca. 9MB TU):


ČO S PARKOVACÍMI MIESTAMI?

V rokovaní s p. Prešinským som predostrela momentálnu nespokojnosť nás obyvateľov a hľadali sme možný kompromis. Nakoľko spočiatku mala prevziať parkoviská obec, no ale i tak nebolo nikde zaručené, ako sa s týmito miestami naloží, rozhodol sa developer miesta predať. Momentálne treba do 1.6. poslať vyjadrenie, ak si chce majiteľ bytu ZAMENIŤ parkovacie miesto so susedom. Nie, že ho odkupuje. Záujemcovia o parkovacie miesto oslovia developera mailom info@hviezdne-byvanie.sk s tým, že do 10.8. by mali byť podpísané kúpno-predajné zmluvy. Čo sa týka tohto šibeničného termínu na odkup parkovacích miest, navrhla som posunúť termín do februára 2019. O výsledku rokovania budem informovaná v najbližších dňoch.

Je tu ešte možnosť, ktorú navrhol Váš Správca a to, že si každý dom odkúpi v spolupodielníctve parkovacie miesta na polročné splátky v sume 200,- eur mesačne. Avšak, tu treba 100% súhlas všetkých majiteľov bytového domu. Developer zvažuje aj túto možnosť.

V záujme developera nie je odpredávať parkovacie miesta tretím osobám.


BUDÚ SA MAŤ NAŠE DETI KDE HRAŤ?

Áno, podľa projektu okrem ihriska v polyfunkcii pribudnú ešte dve ihriská na konci bytoviek – smerom do poľa.


Situáciu budem monitorovať a zdielať nové podnety, aby sme predchádzali konšpiráciám a aby bol projekt dodržaný podľa terajšieho plánu, nech sa nám tu komfortnejšie spolunažíva.


UPDATE 31.7.2018

Milí susedia, prinášam sľúbený update k vývoju situácii v HB po stretnutí s developerom zo dňa 27.7., kde sme riešili viaceré body, takže prajem príjemné čítanie… 😊


AKO TO VYZERÁ S CHODNÍKOM NA SENECKEJ A S POLYFUNKCIOU?

Developer a obec nepristúpili k podpisu zmlúv – či už na výstavbu chodníka (z dôvodu nevyhovujúcich podmienok zo strany obce) a ani k podpisu Žiadosti o zmenu polyfunkcie. AVŠAK – developer bude stavať: “Došlo k ústnej dohode, v ktorej sa HB zaväzuje na výstavbu chodníka, v každom prípade ju určite dodržíme.”

V súčasnosti developer podal žiadosť na stavebný úrad pre obe dotknuté záležitosti – chodník i polyfunkcia. Podľa vyjadrenia developera by mohlo byť rozhodnutie dané začiatkom septembra a hneď ako ho dostanú, začnú stavať chodník na Seneckej. Výstavba chodníka pôjde formou verejnej vyhlášky.

“Realizácia chodníka je výlučne v našej réžii a dobrovoľným príspevkom pre občanov obce a bude odovzdaná obci bezodplatne.”

Ak príde k schváleniu Žiadosti o zmenu polyfunkcie na stavebnom úrade, bude treba počkať, kým sa dojednajú veci s bankou a tiež začnú stavať aj polyfunkciu (viď návrh v predošlom článku).


AKO BUDE POKRAČOVAŤ VÝVOJ PREDAJA PARKOVACÍCH MIEST?

Momentálne sa pokračuje s odkupom podľa plánu developera – viď už ste viacerí dostali Kúpne zmluvy.

K možnosti predaja parkovacích miest na splátky, ktorú sme navrhli aj spoločne so Správcom nedošlo, nakoľko sa obyvatelia nevedeli dohodnúť na 100% účasti.

AVŠAK – navrhla som developerovi možnosť predĺženia dátumu odkupu parkovacích miest pre ľudí, ktorí potrebujú viac času na zabezpečenie finančných prostriedkov. Developer túto možnosť zvažuje za podmienok vzájomnej zmluvnej dohody a zaplatením zálohy. Budeme Vás informovať – ja, alebo priamo developer, ak sa pre túto možnosť definitívne rozhodne.

Parkovacie miesta novšie postavených bytoviek by mali byť skolaudované v priebehu 2 týždňov, zrejme aj skôr.

Čo sa týka Vašich pripomienok k parkovacím miestam pre vozičkárov, developer zabezpečí podľa zákona 4% takýchto parkovacích miest pre HB. Širšie parkovacie miesta nebudú automaticky určené pre ZŤP, avšak tí, ktorí takéto miesto majú číselne pridelené k bytu a sú ZŤP, môžu oň požiadať developera s predložením potrebných dokladov /podmienky si upresnite s developerom osobne/. Developer postaví ešte nové parkovacie miesta, ako aj pre ZŤP, tak aj pre obyvateľov, takže k bytovej jednotke bude prislúchať viac ako 18 parkovacích miest. Parkovacie miesta pre ZŤP vyznačí developer piktogramom.

Čo sa týka verejných plôch, predovšetkým k tejto téme príjazdových ciest, tie by mala prevziať po dostavaní HB obec.


AKO TO BUDE S IHRISKAMI?

Ako som spomínala, developer nestaval ihriská z dôvodu, že ich nemal kto prebrať – ani obec a ani správcovia neprejavili o to záujem. Nakoľko sme s Natáliou Vajdovou, Dominikou Sumihorovou (obe obyvateľky Záhrad) a ja založili občianske združenie OZ Tri Líšky, dohodla som sa s developerom, že ihriská prevezme OZ, a tým pádom začne stavať ihrisko za prvými zastavanými bytovkami. Druhú plochu, ktorá mala slúžiť tiež ako ihrisko za ešte nedostavaným radom bytoviek, sme sa rozhodli následne po dostavaní bytoviek realizovať ako venčovisko pre psíkov, nakoľko je tu veľa psíčkarov a problémy s nežiaducimi exkrementmi sú značné. V HB pribudne časom ešte ďalšie väčšie ihrisko, a to v priestoroch polyfunkcie. Avšak, určite Vás ešte oslovíme z OZ Tri Líšky, nakoľko prevzatie ihrísk je v našom spoločnom záujme a pre ľudí, budeme potrebovať aj Vašu účasť, či už finančnú (na údržbu) a verím, že sa radi pridáte aj k samotným fyzickým pravidelným údržbám v rámci brigád… 😉

Aby sa naše deti mali kde bezpečne hrať…


ČO SO ZELEŇOU V HB?

Developerovi som predostrela terajší stav ohľadom absentujúcej zelene a nežiaducej buriny… 😏

Dohodli sme sa, že burina bude odstránená a spoločne prejednáme a zrealizujeme výsadbu zelene na ešte absentujúcich plochách pri bytových jednotkách, predovšetkým popri príjazdových cestách (na jar si dáme k tomuto brigádku na sadenie stromov). Avšak, susedia, v tomto som toho názoru, že je to veľa aj o nás ľuďoch samotných – tie malé ostrovčeky na parkovacích plochách a pod oknami si predsa upraviť vieme, i keď samozrejme, bude dosadená zeleň i tam, kde ešte chýba. Ale predovšetkým, podľa vizuálu bude pekná a väčšia plocha zelene časom na mieste budúcej polyfunkcie. Taktiež navrhujem, keď developer pokosí to množstvo buriny, ďalšiu brigádku na zber odpadkov 🙂

Aby sme to tu mali pekné a pričinili sme sa aj my o vizuál nášho bydliska… 👍


BUDÚ ODSTRÁNENÉ NEDOSTATKY NA VEREJNÝCH PLOCHÁCH?

Dostala som okrem mojich podnetov aj Vaše pripomienky, prejednala som dotknuté závady a developer prisľúbil nápravu. Predovšetkým sa jedná o:

  • stojiská kontajnerov pri BD 916, 917, 918 – kde sa počas prívalových dažďov tvoria nežiadúce bazéniky a doterajšia náprava spôsobom drenáže je nedostatočná
  • rozpadávajúce sa ostrovčeky – retardéry
  • zaplavujúce sa parkovisko medzi BD 906 a 907

Developer obdržal fotodokumentáciu dotknutých nedostatkov…


ČO S REKLAMÁCIAMI TÝKAJÚCICH SA VAŠICH BYTOV?

Susedia, vzhľadom na moje pracovné vyťaženie (mimo komunálu) už nemám kapacitu pokrývať tieto veci, v prvom rade sa budem venovať verejným veciam, a aby sa dostavala infraštruktúra, zeleň a taktiež reklamáciám v tomto smere. Avšak, poslala som developerovi dotknuté nedostatky bytov, ktoré ste mi zaslali. Každopádne, odporúčam byť agílny a skúsiť tlačiť na nápravu – ak neboli poškodené subjekty spôsobom, ktorý nespadá do možnosti reklamácie (napr. zásahy do fasády, násilne poškodené veci…)

Každopádne, tým, ktorí mi písali napíšem ešte osobne podnety… 🙂

 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na e-mail: tatiana.roller@gmail.com, príp. v správe cez Facebook. TU ma nájdete.

 

Tatiana ROLLER SKYBOVÁ

Obrázok: developer & archív

4.94/5 (16)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

6 Komentáre v "Ako ďalej, Hviezdne bývanie?"

Byť upozornený
avatar
Triediť podľa:   NAJnovšie | NAJstaršie | NAJhlasovanejšie
Miroslava
Hosť
Dobry den. Chcem sa Vam velmi pekne podakovat, konecne mame nejake ucelene informacie. Uz len… Čítať viac ->
Tatiana Roller Skybová
Hosť
Dobry den Mirka, dakujem za podporu, budem sa snazit, aby aj konkretne veci boli zrealizovane.… Čítať viac ->
David
Hosť

Cim ruci developer, ze dodrzi slubene?

Tatiana Roller Skybová
Hosť
Dobry den David, developer sa vyjadril, ze je v jeho zaujme vystavat HB podla projektu,… Čítať viac ->
wpDiscuz