Close

Neformálna diskusia so starostom

Po poslednom komunitnom stretku vyvstala otázka, či nebude najlepšie zorganizovať aspoň hodinu trvajúce stretko priamo so starostom, lebo ľudia majú kopec otázok, sú častokrát naštvaní, že nie je ľahké o svojich problémoch informovať vedenie obce, lebo mailová a telefonická komunikácia je niekedy fakt na dlhé lakte. Starosta súhlasil s „panelovou“ diskusiou, akurát to musíme nejako odmoderovať, aby to malo hlavu-pätu a aby sa z toho nestalo niečo, čo nechceme. V priebehu tohto týždňa, do konca októbra, sa pokúsim poriešiť termín priamo so starostom a následne to zavesím tu na webe.


UPDATE 1.11.2017

Takže, termín bol stanovený na budúci štvrtok 9.11.2017. Stretko so starostom sa uskutoční presne od 17:00 do 18:30 v Kultúrnom dome vo Hviezdoslavove. Určite príďte všetci tí, ktorí máte nejaké otázky a zaujíma Vás dianie v obci + dokončia sa debatky, ktoré sa nestihli prebrať naposledy na komunitnom stretku (chodník na stanicu, parkovanie v Hviezdnom bývaní a pod.), teraz bude vynikajúca šanca konštruktívne podebatiť. Netreba sa báť a aj keď sa vám nechce hovoriť pred všetkými, treba to prísť podporiť a supportnúť dobrú vec.


UPDATE 2.11.2017

Termín bol dnes na OZ posunutý na podnet občanov (viacerí písali feedback na náš komunitný Facebook, že sa nestíhajú presunúť z BA) o hodinu neskôr, čiže stretko sa uskutoční od 18:00 do 19:30. Príďte, priatelia. Pýtať sa budeme na úplne všetko, čo nás zaujíma…


REPORT 11.11.2017

Na začiatku som sa spýtal, či by sme mohli vyhotoviť a zverejniť aj záznam. Starosta ma požiadal, že by to dnes nebolo vhodné, je to dnes väčšie množstvo ľudí – občanov, nie je to obecné zastupiteľstvo, je to len neformálna diskusia, čiže mohlo by to byť zúčastneným (hlavne) občanom nepríjemné. Rešpektovali sme to a nenehrávali sme to, hoci si osobne myslím, že je to škoda, pretože autentickosť reálnej nahrávky sa s písaným textom nedá porovnať. Navyše som určite mrte veľa vecí nezaznamenal, tak ich, prosím, pokojne doplňte do komentárov, nech máme komplexný výcuc aj z tejto potrebnej akcie. Ďakujem!

 • Starosta začal úvodným slovom rekapitulovať čo sa tu deje, dialo, bude diať, vyzdvihol pozitíva, že čo všetko sa stihlo a na čom všetkom sa pracuje, vie aj o negatívach, na všetkom sa pomaly ale isto pracuje, chce to trochu času, poprosil o trpezlivosť, potom pomaly ale isto začali prichádzať otázky občanov
 • Čo sa týka kanalizácie, prepásla sa šanca v minulosti napojiť sa na čističku Hubice (na ktorú sa napojil napr. Štvrtok n. O. či Kvetoslavov, ktorí šancu využili), dnes jestvuje kanalizácia len vo Hviezdnom bývaní (tá sa napája do Šamorína), spravil to developer, vedenie zdôraznilo že niekedy sa dá s developerom dohodnúť, niekedy nie
 • Vodovod a kanalizácia by stála cca. 3,4 – 4 mil. eur, náš ročný rozpočet obce je pritom len na úrovni cca. 600 tisíc, malo sa to pôvodne robiť spoločne a naraz, mohli by sme si teraz síce zobrať úver napr. 200.000 eur a kofinancovať to nejakým spôsobom, bolo by to však značne nehospodárne, no a sú aj iné priority ako škôlka a pod.
 • Kedy bude kanalizácia v starej obci? Je vypracovaný projekt, v projekte sú skoro všetky ulice (obecné, súkromne nie) pracovalo sa na tom aj sa pracuje na tom, je to, žiaľ, zatiaľ bezo zmien, momentálne nie sú žiadne fondy, ktoré by sa dali čerpať, všetko končí na tom, že máme málo obyvateľov, málo ľudí má trvalý pobyt, občania však vedeniu obce vyčítali, že obec by mala vytvoriť atraktívne prostredie pre občanov a oni si tu radi trvalý pobyt dajú, poskytnúť benefit, motivovať ich, no obec nepozná nejaké páky na to, aby ľudí motivovala. Cez poplatky to riešiť nemožno, lebo to prokuratúra vyhodnotila v minulosti napr. v Stupave či Chorvátskom Grobe ako diskriminačné (napr. vyšší poplatok za smeti pre občana bez trvalého pobytu, vyššia daň za psa a pod., čiže takéto VZN nie je možné prijať, tadeto cesta nevedie), občania sa ponúkli že natočia video, pomôžu s letákmi, osvetou, obec túto iniciatívu privítala. Ľudia si trvalé pobyty síce prihlasujú, ale ide to dosť pomaly, hoci nárast je markantný. Upozornili sme na to, že v rámci dotazníka spokojnosti, ktorý sme v rámci komunitného FB robili pred mesiacom, sa časť ľudí vyjadrila dokonca tak, že uvažuje, že si tu trvalý pobyt dokonca zruší, čiže je potrebné konať asertívne a netreba otáľať s vytvorením atraktívneho prostredia pre občanov, občan doplnil, že na ťahu je obec. Podľa územného plánu má mať obec Hviezdoslavov časom cez 6.000 obyvateľov, chýba však základná infraštruktúra, znovu sa zopakovala, že sa o tom vie a pracuje na tom, trpezlivosť…
 • Starosta hovoril o tom, že nie je to len o kanalizácii a vodovode, pretože sa sťažujú aj ľudia, ktorí majú kanalizáciu aj vodovod aj verejné osvetlenie (ostatní pritom nemajú dokonca ani to), je tu veľmi vysoký ročný prírastok, ľudia berú častokrát obec ako prestupnú stanicu, ľudia nepoznajú minulosť obce, niekedy sa nevedia s obcou zžiť, treba sa trošku zaujímať aj o obecné reálie, nie je to jednoduché
 • Občan povedal, že toto je začarovaný kruh, občan sa neprihlási k trvalému pobyt lebo obec nič nerobí, no na druhú stranu obec nič nerobí práve preto, lebo občan sa neprihlási k trvalému pobytu, nevieme sa z tohoto vymotať, poslanec sa vyjadril, že to chce asi čas…
 • Čo sa týka jestvujúceho chodníka na Hlavnej ulici, projektová dokumentácia už bola hotová, vjazdy boli, žiaľ, riešené takto, budú a mali by si ich dorábať občania, ktorí tam majú nehnuteľnosti, nemohli sme sa ako obec domáhať už k nejakým zmenám, už bolo neskoro, schválené bývalým vedením, s projektantom sa navyše bolo už veľmi ťažké skontaktovať, nereagoval
 • Chodník na Podháj, medzi cestou a chodníkom bude vsakovacia priekopa, aby tam nestála voda, aby to bolo odvodnené, lebo potom prichádza k deštrukcii vozovky. Kedy bude hotový? Starosta povedal, že by mal byť do Vianoc. Občania bývajúci na Hlavnej môžu v prípade diskomfortu parkovať pred kultúrnym domom na parkovisku
 • Ešte čo sa týka chodníkov, tak sa rieši chodník na Čerešnárke, pracuje na tom projektant, obec nevedela získať stanoviská dotknutých orgánov, redaktorka ktorá tu natáčala reláciu Občan za dverami (RTVS) sa tiež zaujímala o túto vec, zaujímalo ju to, že prečo tu nie je chodník ale poslanci povedali, že je potrebné dodržiavať aj zákony, aby sme nedostali pokuty od jednotlivých kontrolných orgánov, inšpekcií a pod., rieši sa to, chodník bude
 • Chodník z Podhája bude pokračovať aj po križovatke na Miloslavov v rámci poslednej etapy až po poslednú ulici v Podháji
 • Máme schválený zámer na revitalizáciu verejného osvetlenia, budeme sa tomu venovať v krátkom čase, pracuje sa na tom
 • Predchádzajúce vedenie údajne predávalo pozemky za 4-5 eur za meter štvorcový (napr. bývalé futbalové ihrisko a pod.), tie následky teraz znáša toto vedenie a toto zastupiteľstvo, prakticky sme prišli o všetky zaujímavé obecné pozemky, všetko čo sa mohlo, sa predalo, je veľmi ťaké sa z toho vymotať, potrebnú obecnú infraštruktúru tak v podstate ani nieto kde stavať
 • Čo sa týka čističiek, tak sa to trochu ustálilo, nie sú, našťastie, problémy ako pred rokom, situácia by mala byť v pohode
 • Niektoré časti Hviezdoslavova čakajú už aj 30 rokov na novú cestu alebo chodník, postupne sa všetko realizuje…
 • Územný plán sa ďalej nebude rozširovať, bude sa budovať len infraštruktúra, územie je preťažené. To čo je v územnom pláne rozparcelované, tam sa časom isto bude stavať, treba sa na to pripraviť a uvedomiť si to. Nové vedenie obce, ktoré tu je teraz, neschvaľuje novú výstavbu bez chodníkov, osvetlenia a slušných ciest…
 • Bolo povedané, že ľudia si tu kupujú nehnuteľnosti pomaly bez prístupovej cesty alebo vedie len poľná cesta, niekedy kupujúci akoby ani nerozmýšľal čo kupuje, starosta povedal, že niekedy tomu nechápe, ľudia by sa mohli zamyslieť nad tým, že kde kupujú, čo kupujú. Niektorí diskutujúci sa zhodli, že nechápu niektorých, čo sú schopní kúpiť a potom sa sťažujú. Samozrejme bolo na druhú stranu aj povedané, že je s tým treba niečo robiť a nemôže to tak zostať na večné veky
 • Mali sme tu zóny, ktoré vznikali bez ciest, bez chodníkov, bez osvetlenia a to sú problémy, ktoré treba riešiť, situácia v obci je po tejto stránke zlá
 • Vedenie zopakovalo, že tí, čo sú tu krátko, tak až tak nevidia ten progres, ktorý sa tu deje, obec mala pred pár rokmi 400 obyvateľov, rástlo to na 700, za predchádzajúceho vedenia bol vykonaný divoký územný plán, z ktorého sa dnes veľmi ťažko ukrajuje, lebo pre majiteľov má pôda určená na výstavbu omnoho vyššiu hodnotu. Práve tedy, keď sa rieši územný plán bolo potrebné riešiť veci ako cyklochodníky a pod., teraz je už vo väčšine prípadov neskoro, niektoré povolenia sú totiž platné už 5, 6, 7 rokov a viac, bohužiaľ to tak vraj je
 • Aj teraz pri Kvetoslavov zastávke napravo ten archeologický výskum, ktorý sa robí, budú tam domčeky blízko pri sebe, je to niekoľko rokov platný projekt, no obec tam už v tomto štádiu nevie veci ovplyvňovať tak, ako by sa žiadalo
 • Vedenie obce Hviezdoslavov sa chce po chodníkoch zamerať, samozrejme, i na školu, ale je to beh na dlhú trať, výstavba novej školy by stála cca. 600-800 tisíc eur, ktoré nemáme, pracujeme s ročným rozpočtom okolo 500 – 600 tisíc eur, pre porovnanie susedný Kvetoslavov má cca. trikrát vyšší rozpočet, všetko sa buduje postupne, nemožno mať všetko hneď, máme tu cca. 200 evidovaných detí
 • Padla otázka, či je možné škôlku rozšíriť o ten obecný pozemok, ktorý sa nedávno prenajímal (pri hostinci v starej obci). Odpoveď bola, že skôr nie, ide o pozemok bezprostredne pri hostinci, cca. 120m2, úplne nevhodné
 • Starosta spomenul občasník, ktorý v obci vychádza a prichádza do schránok, aj v ňom sa rekapituluje že čo všetko sa v obci robí, ako sa narába s peniazmi a pod., pár občanov hlavne zo Záhrad povedalo, že nič im do schránky nechodí, či sa s tým teda dá niečo urobiť, obec urobí nápravu a pozrie sa na to, občasník distribuujú brigádnici
 • Ešte čo sa týka škôlky, tak vedenie sa vyjadrilo, že chce zapracovať na tom, aby bolo rozšírenie na 110 žiakov možné už od septembra 2018, t.j. od budúceho školského roku, urobia čo sa bude dať ale nemožno nič sľúbiť. Bolo prízvukované, že dotácia, ktorú sme ako obec získali, bola najvyššia v celom TT kraji, bol najlepší projekt, bolo to vyše 550.000 eur, bude to úplne nový objekt nezávislý od starého objektu, čiže výučba počas výstaby nebude narušená. Nezabudne sa, samozrejme, ani na sociálne zariadenia, výdajňu stravu a pod., občan sa pýtal, že kedy sa finačne vyrieši škôlka (stavebné rozpočtové náklady, zariadenie škôlky, koľko obec vyčlení peňazí, ktoré budú prísne účelovo viazené, aká sekera nám ostane, ako ju dofinancuje, ďalšie tri triedy potrebujú tri učiteľky), kedy sa to celé dorieši? Momentálne beží VO, pracuje sa na tom, súťaž môže pokojne skončiť aj v januári. My nemôžeme schvaľovať nič, čo nie je nejakým spôsobom zmluvne podchytené, povedal poslanec…
 • V najbližších týždňoch bude prebiehať súťaž o zhotoviteľa stavby, info o VO je na webe obce
 • Čo sa týka odpredaja parkovacích miest pred Hviezdnym bývaním, tak padla diskusia o tom, že ak sa obyvatelia „spoja“ a od developera si parkovacie miesta odkúpiť chcieť nebudú, ten im ich nebude môcť nanútiť a časom to tak či tak bude musiet odovzdať obci, obec do toho v tomto štádiu nevie nejakým spôsobom zasahovať
 • Ešte čo sa týka HB, tak dokopy tam bude po dokončení cca. 500 bytov, no len cca. tretina občanov tam má trvalý pobyt, to je tiež problém, a to je ešte tento údaj optimistický odhad, nevieme momentálne zistiť, že koľko ľudí tam v podstate presne reálne býva
 • Ľudia v blízkosti HB sa oprávnene sťažovali na znečistenie ciest okolo, stavitelia vraj ničia cesty, je tam špina, prach, znečistenie, neupratanie po sebe a neporiadok od staviteľov, developerov, je potrebné na to upozorňovať, starosta povedal, že niektorí niečo aj prispeli, aj p. Prešinský sa bude spolupodieľať
 • Čo sa týka osvetlenia na Kríkovej ulici v Podháji, tak vedenie sa vyjadrilo, že určite bude, treba na takéto veci dávať podnety, občania nech sa kľudne ozvú, že to treba riešiť, treba podnety, musí sa to prísť pozrieť, je to obecná cesta, občania sa vyjadrili, že by im postačila aspoň len tá jedna lampa, lebo sú v tme, vedenie to zhodnotí, určite to bude chcieť riešiť, všetko sa rieši postupne,
 • Na margo školy bolo riaditeľkou MŠ, p. Pékovou, ktorá prišla na diskusiu, povedané, že v časoch, keď tu škola bola, do nej chodili traja žiaci a hlavným dôvodom, prečo si ľudia do školy svoje deti nedávali, bol fakt, že v nej nebola družina, ktorá tomu, prirodzene, nesmierne chýbala
 • Padla poznámka, že do novej školy do Veľkej Paky sa neprihlásil ani jeden žiak z Hviezdoslavova, nemá preto význam riešiť v túto chvíľu niečo podobné ako školský autobus, mikrobus a pod.
 • P. Péková sa vyjadrila, že určite víta možnosť prístavby, resp. dostavby o ďalšie tri triedy (resp. o 72 žiakov), je to potrebné a nutné, poslanec priznal, že to možno už ani nebude stačiť, ale toto je to, čo dokážeme utiahnuť. Súčasný stav je taký, že máme 22 predškolákov. Obec si robila aj demografický výskum, ako sa to vyvíja, na základe toho sa usúdilo, že 3 triedy by mali v dohľadnej dobe stačiť, samorejme pracujeme s obyvateľmi majúcimi trvalý pobyt, zatiaľ by to však teda malo stačiť…
 • Padli otázky odkedy dokedy je škôlka otvorená, momentálne je to od 6:45 do 17:00, bolo to navrhnuté a odsúhlasené na rodičovskom združení dňa 6.09.2017, takže nie je to „výmysel“ škôlky, rodičia idúci napr. z BA vlakom tesne po štvrtej si tak akurát môžu vyzdvihnúť dieťa zo škôlkyschválené zriaďovateľom dňa 7.09.2017
 • Občan upozornil na fakt, že pri takýchto diskusiách by sme mali byť konštruktívnejší a jeden pre druhého skôr nápomocní, takisto arogancia tu nemá miesto, ani na OZ, nemožno hovoriť o fungovaní obce a transparentnosti obce, keď niektorí poslanci nestrpia nahrávanie OZ kamerou a následné legitímne zverejňovanie na webe, bolo zdôraznené, že nám aktivistiom nejde o nič iné, než o pomoc obci a záujem o zlepšenie života v nej, nepotrebujeme si to nahrávať kvôli sebe, ale proste je po tom dopyt a je tu táto zákonná možnosť = chceme len transparentnosť a fungujúcu obec. Padla poznámka v štýle, že „veď nech prídu osobne na OZ“, nato sa povedalo, že každý nemá možnosť prísť načas, ľudia dlho pracujú, vlaky meškajú, aj kvôli tomuto je to teda super mať nahraté, čo je úplným štandardom pri xy ďalších moderných obciach. Starostovi a poslancom bolo vytknuté, že Ústavný súd rozhodol už v roku 2010, že poslanci sú v čase OZ verejní činitelia a sú povinní strpieť nahrávanie. Iný prístup by poprel zmysel a obsah základného práva na informácie, ktoré má úzku väzbu na princíp verejnosti a transparentnosti postupov a priebehu zasadnutia OZ. Občanmi bol spomený fakt, že v minulosti sa stalo, že za podobný precedens už dostala v minulosti iná obec pokutu, tak to treba vziať do úvahy

 

Marek LACKOVIČ

Obrázok: haikudeck.com

4.1/5 (10)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

9 Komentáre v "Neformálna diskusia so starostom"

Byť upozornený
avatar
Triediť podľa:   NAJnovšie | NAJstaršie | NAJhlasovanejšie
P. Dinga
Hosť
Jedna z tém na debatu by mal byť plán starostu na jednotlivé roky a odpočet… Čítať viac ->
Hanuliak
Hosť
Toto sme skúšali aj u nás v obci, musí to chcieť sám starosta, ináč to… Čítať viac ->
Viktor - Podháj
Hosť
Nechce sa mi do toho moc angažovať ale ako bolo spomenuté, každý kto tu kúpil… Čítať viac ->
Anna
Hosť
KEĎ som dobre čítala, tak k trvalému pobytu je prihlásených 1 400 obyvateľov. Celkom ich… Čítať viac ->
Viktor - Podháj
Hosť
Na trvali pobyt sa nedá prinútiť. No každopádne určite nejde ani o značky na autá… Čítať viac ->
Peter
Hosť
Pisem len svoj nazor… Vodovod a kanalizacia je priorita cislo 1. Ak clovek nema vodu… Čítať viac ->
Anna
Hosť
Tak potom v Hviezdoslavove nemali stavať domy, to si neuvedomovali vtedy, že budú mať zn.… Čítať viac ->
Martin S.
Hosť
Ahojte. Dakujem vsetkym za tuto super web stranku. Prosim, viete mi napisat aka bola odpoved… Čítať viac ->
wpDiscuz