Close

Pán premiér, pani ministerka, pán župan – my NUTNE potrebujeme základnú školu…

Otvorený list bol napísaný a zverejnený dnes, t.j. 27.9.2018. Zaslaný bol v ten istý deň, 27.9.2018, v podobe výzvy v elektronickej podobe predsedovi vlády SR – Ing. Petrovi Pellegrinimu, ministerke školstva – JUDr. Mgr. Martine Lubyovej, PhD. a županovi Trnavského samosprávneho kraja – Mgr. Jozefovi Viskupičovi. Publikovaný je v plnom znení a bez redakčných úprav.


Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

vážená pani ministerka a

vážený pán predseda Trnavského samosprávneho kraja,

s hlbokým znepokojením hraničiacim s beznádejnou frustráciou Vám, žiaľ, musím oznámiť, že na Žitnom ostrove, vo Hviezdoslavove, máme veľmi vážny problém, ktorý bolo vskutku neskoro riešiť už včera.

V skratke Vám musím povedať, že prečo…

Hviezdoslavov, v okrese Dunajská Streda, je už zrejme absolútne najrýchlejšie rastúca obec v tejto nepochybne krásnej krajine. Obec vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“ musí čeliť enormnému nárastu populácie. V tejto zdanlivo milej štatistike sme predbehli úplne všetkých blízko i ďaleko a v očiach verejnosti sme sa stali neslávne slávnym známym „satelitom“ nášho hlavného mesta, Bratislavy. Kým ešte v roku 2008 nás tu bolo len 443, dnes nám už veľa nechýba k číslu 4.000, pričom, samozrejme, nie všetci občania súhlasia s trvalým pobytom v obci, kde chýba tá najzákladnejšia vec, kvôli ktorej Vám dnes mimoriadne naliehavo ako občan a aktivista píšem…

Stalo sa bezprecedentnou skutočnosťou, že nám tu v priamom prenose a pred vlastnými očami zlyhal systém, ktorý je však stále možné opraviť, aj keď to teda jednoduché rozhodne nebude. V štatisticky preukázateľne najrýchlejšie rastúcej obci v Slovenskej republike totiž NEmáme ani 1 (slovom jednu) základnú školu, pán premiér, pani ministerka a pán župan. Zaiste, človek by až neveril, avšak v tomto prípade platí pravidlo, že aké je to smutné, také je to i pravdivé.

Ak túto kritickú situáciu neuchopíme pevne do rúk už dnes, o pár rokov tu budeme mať stovky detí, ktoré nebudú mať kde vykonávať povinnú školskú dochádzku. Možno dve stovky detí majú však obrovský problém už dnes. Už dnes je totiž situácia neúnosná a obavy občanov stupňujú do oprávnene vysokých rozmerov. Gro našej sociálne akiste vyspelej obce tvoria práve mladé rodiny, s jedným, či dvomi školákmi, prípadne škôlkarom, či škôlkarmi, ktorí sa do školy len chystajú. Deti, no nepochybne aj ich rodičia, ktoré boli vydané napospas osudu, chamtivosti developerov a sľubom o lepších zajtrajškoch. Tie však akosi stále neprichádzajú a rok za rokom sa míňa.

Rád by som Vás ubezpečil, že hoci to znie až neuveriteľne, čítate správne. NEexistuje tu ani jedna základná, elementárna výchovno-vzdelávacia inštitúcia poskytujúca povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku 6-15 rokov a to je skutočne na pomedzí rokov 2018-2019, v 21. storočí, spoločensky neprípustné a nezlučiteľné s pokrokom, o ktorý, predpokladám, ako vrcholní predstavitelia tohto štátu, Vlády Slovenskej republiky, ministerstva školstva, resp. Trnavského samosprávneho kraja, máte enormný a úprimný záujem.

Nechcem, aby tento otvorený a verejný list skĺzol do toho, že by sme snáď obviňovali niekoho, kto za túto situáciu môže. Pokojne môžeme prehlásiť, že za situáciu môžeme všetci a zároveň nikto. Takisto nechcem, aby sa tento priestor zneužil na polemiku o tom, čo, kedy a za koho sa urobilo  zle. No a napokon určite nechcem, aby táto vec skončila len vo vašom priečinku v kategórii „na neskôr“. To, bohužiaľ, nemôžeme dopustiť.

Chcem rozprúdiť intenzívne rokovania o tom, ako nám, našim deťom a ďalším generáciám viete konkrétne pomôcť. Chcem rozbehnúť intenzívnu a konštruktívnu verejnú diskusiu o tom, kde by škola mohla stáť, ako by na nej mohol finančne participovať štát, vyšší územný celok, a teda župa, príp. naša vlastná samospráva tak, aby ju to ekonomicky nezklikvidovalo. Chcem rozbehnúť taký verejný tlak, ktorého výsledkom bude tak základná, no pritom pre nás tak vzdialená, no skvelá vec – obecná základná škola pre 9 tried.

Vážení predstavitelia, máme veľmi vážny a kritický problém, a preto Vás v mene obyvateľov Hviezdoslavova prosím o pomoc. Žiaden aktivista, žiaden starosta, žiaden poslanec, žiaden občan ho sám nevyrieši. Spolu však nájdeme to správne riešenie…

V kolónii Hviezdoslavov bola pritom zriadená vôbec historicky prvá slovenská škola na Žitnom ostrove. Je to výnimočný symbol toho, kde môžeme, hoci po desiatkach rokov ticha, opäť intenzívne začať. Prosíme Vás o vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude túto záležitosť považovať za hodnú osobitného zreteľa a za jednu z priorít na nasledujúci rok 2019 a 2020.

Rád Vám budem ako ja, tak i zástup ďalších občanov, ktorí chcú pomôcť, absolútne nápomocný pri ďalších rokovaniach, stretnutiach a otázkach. Začnime na tom, prosím, intenzívne pracovať. Vyzývam Vás, aby ste nepozerali na stranícke tričká súčasných, či budúcich starostov, či súčasných alebo budúcich obecných poslancov ale na vec ako takú, v ktorej ide jednoznačne o ten najvyšší možný záujem.

Dôrazne Vás vyzývam a prosím, hľadajme riešenia, stretnime sa, rokujme a zamerajme sa na výsledok – aby základy pre tých pár tried, ktoré sa pomaly ale isto stávajú priam existenčným problémom pre stovky tunajších obyvateľov, stáli čo najskôr.

MUSÍME. Je to naša spoločná a spoločenská zodpovednosť. My skutočne musíme…

Ďakujem.

Marek LACKOVIČ, občan


UPDATE 4.10.2018

Dňa 4.10. poslal p. Kamil Rábara z Kancelárie predsedu vlády SR e-mailovú komunikáciu p. Rii Feik – riaditeľke odboru komunikácie a protokolu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ja som bol spolu s OÚ Hviezdoslavov a predsedom Trnavského samosprávneho kraja na kópii tohto e-mailu. V plnom znení ho pripájam tu…

„Vážená pani riaditeľka,

predsedovi vlády SR pánovi Petrovi Pellegrinimu zaslal pán Marek Lackovič z Hviezdoslavova emailové podanie, v ktorom upozorňuje na problém neexistujúcej základnej školy v obci so 4 tisíc obyvateľmi.

Predmetné podanie si Vám dovoľujem  zaslať v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ako ústrednému orgánu štátnej správy pre danú oblasť na priame vybavenie. Súčasne si Vás dovoľujem požiadať o zaslanie spätnej informácie ohľadom vybavenia predmetného podania.

Ďakujem za spoluprácu a prajem všetko dobré.

S úctou

JUDr. Mgr. KAMIL RÁBARA

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou

Kancelária predsedu vlády SR“


UPDATE 12.10.2018

Dnes, t.j. 12.10.2018 sa p. Ján Raclavský z TTSK obrátil na vedenie obce Hviezdoslavov, o čom ma písomne informoval. V plnom znení to pripájam tu…

„Dobrý deň p. Lackovič,

na základe Vášho podnetu sme sa obrátili na vedenie obce Hviezdoslavov.

Po telefonickom rozhovore s predstaviteľmi obce nám bola sprostredkovaná informácia o pripravovanej žiadosti na ministerstvo školstva so zámerom na výstavbu ZŠ.

S pozdravom

Mgr. JÁN RACLAVSKÝ

Organizačný odbor Trnavského samosprávneho kraja“


UPDATE 5.11.2018

Minulý týždeň prišla odpoveď aj od Mariána Galana, generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odpoveď šla aj na vedomie Úradu vlády SR. List v plnom znení pripájam nižšie. Podpis bol odstránený v súlade so smernicou GDPR. Bezprostredne po komunálnych voľbách, na základe situácie, ktorá nastane, podnikneme ďalšie kroky, o ktorých Vás, Hviezdoslavčanov, budem bezodkladne informovať…

 

Marek LACKOVIČ

Obrázok: ilustračný obrázok, beionde.com

4.77/5 (26)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

Buď prvý, ktorý toto okomentuje!

Byť upozornený
avatar
wpDiscuz