Close

Petícia za súčinnosť pri dostavbe/oprave ulice „Kolmá“

My, nižšie podpísaní občania obce Hviezdoslavov a ulice Marhuľová, ako aj vlastníci nehnuteľností i pozemkov na ulici Marhuľová, a taktiež ako aj riadni a včas platiaci platiči daní v obci Hviezdoslavov, týmto mimoriadnym a naliehavým spôsobom poukazujeme obci Hviezdoslavov na urgentnosť a okamžitú potrebu dostavby, resp. opravy úseku ulice Kolmá v obci Hviezdoslavov (viď mapka nižšie). Dnešný stav je nevyhovujúci a každým dňom hrozí, že nám bude kvôli tejto nespevnenej komunikácii odmietnutý napríklad i odvoz nášho odpadu. To však nie je všetko – ďalej tiež kvôli prakticky chýbajúcej vozovke reálne hrozí:

a/ neskorý príchod záchranných zdravotných zložiek Slovenskej republiky

b/ neskorý príchod hasičských a policajných zložiek Slovenskej republiky

c/ výrazné a opakujúce sa škody na majetku (motorové vozidlá, motocykle a pod.)

d/ znemožnenie pohybu pre mamičky s kočíkom

 Stav cesty navyše stále zhoršujú poľnohospodárske stroje. Preto od Vás týmto zákonným spôsobom požadujeme:

= súčinnosť pri dostavbe/oprave ulice Kolmá (cca. 180 m. dlhý úsek, Príloha č. 1 v tejto petícii).

= nájdenie konsenzu na financovanie tejto opravy.

= vyriešenie tejto neodkladnej urgencie do konca roka 2017, t. j. do 31.12.2017.

Väčšina z nás, dolupodpísaných občanov tohto petičného hárku, už neraz v minulosti ukázala, že jej na obci záleží a väčšina z nás si teda uvedomuje, že nie je možné len brať, ale i dávať, čo učíme i naše deti. Dokázali sme to i vlastným financovaním verejného osvetlenia na ulici Marhuľová (obecnej ulici), z vlastných peňazí a vlastných zdrojov. Zvážte preto, či nami proklamovaná petícia nie je na mieste, zvlášť vtedy, keď je ulica, o ktorej opravu žiadame, v dezolátnom stave, nehodnom civilizovanej spoločnosti, o ktorú sa ako starosta a poslanci akiste usilujete. V prílohe tejto petície sa okrem mapy spomínaného úseku nachádza aj vskutku desivá fotografia dokumentujúca stav tejto “komunikácie”, ktorá je denno-denne využívaná všetkými obyvateľmi ulice Marhuľová, nakoľko je to jeden jediný zjazdný prístup do našich obydlí (Príloha č. 2). Ide v prvom rade o ochranu našich životov a nášho majetku, ktorý si už odmietame naďalej dobrovoľne ničiť (hlavne naše vozidlá) a taktiež o základnú a funkčnú infraštruktúru v obci Hviezdoslavov, ktorá by mala byť v 21. storočí naprosto absolútnou samozrejmosťou.

Zodpovedný: Marek LACKOVIČ, Marhuľová ul. 219, 93041, Hviezdoslavov, Slovenská republika

Zber podpisov uskutočnený: 9/2017

Celkový počet strán petície: 5

Celá petícia aj s fotodokumentáciou na stiahnutie tu: PETÍCIA


UPDATE 26.10.2017:

Na dnešnom OZ sa prejednávala okrajovo i naša petícia. Opakovane som poprosil o súčinnosť a zdôraznil havarijnú situáciu cesty. Vec bola postúpená stavebnej komisii. Následne mi ešte včera cez deň prišla ďalšia komunikácia od starostu (mailom) s pozvaním na tento štvrtok o 18.00 na ďalšie prerokovanie tejto našej petície (pozvánka je na stiahnutie pod týmto linkom). P. poslanec Krempaský poprosil o tel. č., bude mi volať a osobne sa zrejme príde na túto záležitosť pozrieť, zaujímalo ho to. Samozrejme, obec je v šetriacom móde a p. starosta priznal, že všetko sa buduje a opravuje postupne. Navyše by podľa jeho slov malo význam až vybudovanie celého úseku od Parkovej až po Umeleckú, čo by stálo cca. 200.000 eur. 60,- eur stojí bežný meter štvorcový takejto našej komunikácie. Potrebná šírka komunikácie je 5,5 metra. Uvidíme ako dopadne štvrtkové rokovanie.


UPDATE 2.11.2017:

 

Marek LACKOVIČ

Obrázok: kewans.co.uk

3/5 (1)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

1 Komentár v "Petícia za súčinnosť pri dostavbe/oprave ulice „Kolmá“"

Byť upozornený
avatar
Triediť podľa:   NAJnovšie | NAJstaršie | NAJhlasovanejšie
trackback

social signals provider

cddivyqtu yntdp rxukfju qjok dqrkolhwskcnxug

wpDiscuz