Close

PF 2018 alebo „Čo priniesol rok 2017 pre Hviezdoslavov a komunitu?“

Rok 2017 je pomaly ale isto, či chceme, či nechceme, fakt za nami. Ubehlo to šialene rýchlo. Takto pred vyše rokom, keď som asi 4 mesiace po nasťahovaní plný elánu (ktorý ma neopúšťa) spúšťal v dobrej viere náš komunitný FB projekt (ktorý funguje i doteraz pri vyše 2.000 ľuďoch zcela bez pravidiel, čo je absolútne unikátne, ponúkajúce maximálnu slobodu), ani som netušil, že o rok neskôr budem bilancovať, čo sme spolu v 2. najrýchlejšie rastúcej obci na Slovensku dokázali, hoci nie vždy to bolo jednoduché.

Nechce sa mi veľmi mudrovať (hoci by toho bolo dosť, hehe), preto mi dovoľte sa každému jednému z Vás, z Komunity i nekomunity, z Hviezdoslavova poďakovať a zaželať nám spoločne mega veľa síl i do roku 2018, kedy plánujeme byť i naďalej silným článkom, ktorý bude mať aj naďalej za úlohu pomôcť obci stať sa lepším miestom pre život, prinášať progres a zanechať hodnoty nielen sebe, no aj ďalším generáciám. Úplne najviac by som si želal, aby sme držali spolu a aby sme sa ešte viac spájali a úplne minimálne rozdeľovali.

Tak trochu pre zopakovanie tých pár super vecí, kde sme menej, či viac zamakali 🙂

 1. – cez leto sme zorganizovali 1. komunitné stretko Hviezdoslavčanov, ktorí chcú progres. Toto stretko asi odštartovalo všetky tieto aktivity, ktoré prišli neskôr. Tu sa to celé začalo.
 2. – začiatkom školského roka sme riešili spoločné komunitné darovanie krvi v neďalekých Hubiciach
 3. – v októbri sme organizovali ďalšie stretko, prišlo už 30 ľudí, každý mal doniesť aspoň jednu domácu úlohu s názvom „Jeden nápad ako rýchlo a lacno zlepšiť život v obci“. Zastavil sa i starosta s poslancom. Začal verejný tlak na zmenu komunikácie s občanmi + x ďalších vecí…
 4. – v októbri sme stihli spáchať kompletné vyčistenie obce, snáď skoro všetky hlavné ťahy + vlakovú zastávku + okolie ihriska, pridávali sa ľudia z ostatných častí, z Podhája, Záhrad, Hviezdneho bývania. Dokázali sme sa spojiť a čistiť miesta, ktoré ani nepoznáme, a kam možno ani bežne nechodievame, ale chceli sme si navzájom skrášliť prostredie, v ktorom býva ten druhý.
 5. – medzitým som rozbehol Dotazník spokojnosti obyvateľov obce Hviezdoslavov, ľudia sa mohli vyjadriť, či je pre nich dôležitejšia škola alebo kanalizácia s vodovodom, či majú záujem dať si sem trvalý pobyt, čo je potrebné zlepšiť, na čom je potrebné pracovať prioritne. Výsledky sa dôrazne komunikovali vedeniu obce na Obecnom zastupiteľstve. Zapojilo sa vyše 300 dospelých ľudí. Neskutočne silná odozva, 95% respondentov chce zlepšiť život v obci, 48% ľudí si dokonca myslí, že má aj reálne nápady, ktoré možno implementovať.
 6. – spísala sa Petícia za súčinnosť pri dostavbe/oprave ulice „Kolmá“ (adresovaná vedeniu obce), ktorej nevyhovujúci stav mal za následok napr. problémy z odvozom odpadu alebo neskorý príchod záchranných zdravotných zložiek Slovenskej republiky k jednotlivým domom, ku ktorým spomínaná ulica vedie. Obec súhlasila s pomocou, ktorá bude vykonaná na jar 2018. K spomínanej veci zasadala už aj Komisia na čele s p. poslancom Krempaským.
 7. – koncom októbra prebehlo Natáčanie relácie RTVS – „Občan za dverami“. Cieľom bolo dôrazne poukázať na niekoľko rokov sľubovanú výstavbu chodníka smer ŽST Kvetoslavov z Hviezdneho bývania. Tlak verejnosti sa stupňoval na developera i na obec. Vážne dopravné nehody viseli niekoľkokrát vo vzduchu a brzdilo sa v posledných sekundách. Veci nabrali následne značne rýchlejší spád.
 8. – začal sa veľký verejný tlak na RegioJet i Min. dopravy, aby systematicky začali riešiť meškania, preplnenosť a kvalitu poskytovania služieb vo vlakoch. Výsledkom snáď i tohto snaženia je séria opatrení na zaistenie zvýšenia prepravnej kapacity už od 10.12.2017. Ľudia cestujúci vo vlaku posielali fotky, ktoré boli použité v žiadosti ako dôkaz toho, kam až ďaleko sa táto nepríjemná situácia dostala.
 9. – komunita rozbehla verejnú diskusiu na riešenie pálčivého problému s odpadmi témou Komplexné riešenie bioodpadov + tzv. zero waste, tému rozpracovala Tatiana ROLLER – SKYBOVÁ. Deväť miliónov ton. To je množstvo odpadov, ktoré vyprodukuje Slovensko za rok. Ročne každý z nás vyprodukuje v priemere 348 kilogramov odpadu. Táňa vie, ako na to…
 10. – spustil som web http://spoluprehviezdoslavov.sk, kde som plánoval zhromažďovať všetky veci, na ktorých pracujeme a v ktorých sa aktivizujeme a ktoré sa už na Facebooku v tom veľkom objeme často strácali. Začalo toho totiž byť tak veľa, že to nebolo prehľadné a častokrát človek nevedel čo, kedy a ako. Facebooková stránka naďalej zostala ako platforma, kde sa slobodne diskutuje/inzeruje a pod.. Web sa odčlenil ako priestor pre ľudí, ktorých zaujíma život vo Hviezdoslavove očami občanov. Projekt bol hotový za pár dní, doména bola zakúpená len 26.10.2017. Konečne sme tak mali vlastnú adresu, kde sme mohli zhromažďovať všetky aktivitky, ktoré nás bavia 🙂
 11. – súčasne s webom som spustil aj jeho „aplikáciu“ s názvom Miestni. Tu možno nájsť databázu všetkých lokálnych majstrov/remeselníkov/pestovateľov/chovateľov alebo podnikateľov a pod., ktorých bude zároveň možné na základe reálnych skúseností hodnotiť. Hodnotiť možno klasickým „hviezdičkovaním“. Aj samotní ľudia v zozname, tak budú motivovaní poskytovať kvalitatívne lepšie „služby“ v našej obci, keďže budú vidieť, že za svoju prácu sú hodnotení a ak chcú, prirodzene, obstáť v tomto teste dobre, musia sa snažiť. „Objednať“ si takto veľmi ľahko môžete už rôznych záhradných architektov, opravárov, lokálnych farmárov, automechanikov, opatrovateľov, dizajnérov, či elektrikárov. Podporujeme tak zároveň lokálny ekosystém a peniaze si vymieňame a zhromažďujeme navzájom medzi sebou, čo vytvára zdravé prostredie na rast pre každého drobného podnikateľa…
 12. – zorganizovala sa tzv. Neformálna diskusia so starostom a vedením obce. Občania sa pýtali, starosta trpezlivo odpovedal. Prizvaná bola aj riaditeľka škôlky, p. Péková. Vyjasnila sa kopa vecí, najviac asi rezonoval tlak verejnosti na kanalizáciu a vodovod v starej časti obce.
 13. – keďže nás trápil fakt, že mnoho ľudí cestuje ráno do roboty v prázdnom aute, sami, vytvorili sme koncept zdieľanej jazdy do/z Bratislavy, za prácou a z práce, s cieľom zvýšiť priepustnosť dopravy a, naopak, priniesť ľudí poobede z práce prv domov medzi ich rodiny. Ľudia tak môžu od 23.11. cestovať spoločne a ušetriť si tak ako peniaze, tak i drahocenný čas aj vďaka TEJTO šikovnej „aplikácii“.
 14. – začali sme s nahrávaním obecných zastupiteľstiev na video a jeho publikovaním, na prvú nahrávku kliklo zatiaľ vyše 250 ľudí. Zatiaľ, čo prvému nahrávaniu nik nenamietal, hneď to ďalšie už niektorí poslanci odmietli, resp. radšej odišli, čo bolo predmetom búrlivej diskusie. Cieľom však nebolo nič iné, než priniesť transparentnejšiu samosprávu a ponúknuť ľuďom, ktorí si volia svojich komunálnych zástupcov vo forme poslancov a nepotrebujú sa tak zúčastňovať zastupiteľstiev, aby si záznam mohli pozrieť z domova. Autenticitu garantoval súvislý a neprerušovaný záznam bez editácie, a teda bez dodatočných úprav.
 15. – spolu s vedením obce sme sa dohodli na trošku väčšom Spoločnom rozsvecovaní a zdobení vianočného stromčeka a bábkovom divadle. Obec zabezpečila tak ako po minulé roky pohostenie, kapustnicu i vínko. Ľudia z Komunity zabezpečili samotné bábkové divadlo pre deti, Mikuláša, roznos 500 ks letáčikov (12 dobrovoľníkov), FB propagáciu. Nechýbala hudba vďaka DJovi Martinovi LOBLOVI.
 16. – založili sme Minikino vo Hviezdoslavove. Priestory ponúklo centrum Tik-Tak. Prvé filmy, na ktoré sme získali licenciu, sa premietali začiatkom decembra. Zdarma. Na svete bola nová tradícia minikina, a to premietanie vždy v prvú sobotu v mesiaci (január 2018 vynecháme kvôli sviatku Troch kráľov, ktorý padol práve na prvú sobotu). Najbližšie sa tak na kino môžu ľudia opäť tešiť už 3.2.2018.
 17. – rozpracoval sa Projekt „Komunitné záhrady“ – pestovanie bio ovocia/zeleniny, tému si vzal na plecia Tomáš ANDREJKO
 18. – predstavil sa voľnočasový klub dobrovoľníkov „Hviezdička“ – kreatívne dielničky pre detičky fungujúci v miestnom KD
 19. – rozbehli sme nápad s Anglickým konverzačným klubom pre začiatočníkov i pokročilých s cieľom priniesť ho ako benefit tým, ktorí napr. rozmýšľajú o trvalom pobyte vo Hviezdoslavove a vytvoriť tým pre nich atraktívne prostredie. Registrácia práve prebieha, stále je možné sa prihlásiť…
 20. – Peter SABELA zorganizoval v miestnom KD 25.11 Katarínsky „Blší trh“. Ľudia si mohli prísť povymieňať, podarovať, príp. zakúpiť skutočne všetko možné. Vytvorila sa tým snáď skvelá tradícia dobrých trhov, keďže sa už nahlas hovorí o tom ďalšom – jarnom – ktorý by mal byť ešte väčší
 21. – Veronika DROPČOVÁ vytvorila projekt Spoločné prechádzky pre maminy s deťmi. Vadilo jej, že dennodenne sa stretávame v uliciach našej čoraz väčšej dediny, pozdravíme sa, no ďalej už  kráčame osamote. Chcela to zmeniť a podarilo sa jej to aj TAKÝMTO spôsobom
 22. – prostredníctvom tohto webu som apeloval na Verejné pripomienkové konanie – rozpočet obce na roky 2018 až 2020, aby sa dostali informácie o rozpočte podľa možností čo najväčšiemu počtu občanov, ktorí majú slobodnú možnosť rozpočet hneď niekoľkými spôsobmi veľmi ľahko v prípade záujmu pripomienkovať
 23. – spojili sme príjemné s užitočným a vďaka Ivanovi KORMÚTHOVI sme poriešili knižnú miniburzu spojenú s veterinárnou pomocou zvieratám nájdeným v okolí
 24. – aj vďaka Erike KRÚPOVEJ prišla snaha konštruktívne riešiť problémy s poštou. Existuje reálna snaha zriadiť malú „partner“ poštu v našej obci.
 25. – upozornili sme Komunitu na odpredaj veľkého množstva ornej pôdy vo Hviezdoslavove. Ide o vyše 2.400 (!) árov ornej pôdy vlastnenej súkr. osobami v katastrálnom území Hviezdoslavov. Orná pôda sa predáva za na prvý pohľad smiešnu cenu 1,20,- €/m2 a myslím si, že by bolo super, aby prejavil záujem aj solídny záujemca z radov našich Hviezdoslavčanov.
 26. – spustili sme Veľkú zimnú FOTOSÚŤAŽ aj so zaujímavými cenami (mega dík Patrikovi CVENGROŠOVI). Cieľom je ukázať všetkým obyvateľom Hviezdoslavova na fotkách našu obec tak, ako ju mnohí nepoznáme! Aby sa každému podarilo zachytiť tie najkrajšie okamihy zimy, uzávierku súťaže sme stanovili na termín 15. februára 2018.

A teraz trochu čísel pre tých, koho možno zaujímajú. Rok 2017 bol teda aj takýto… 🙂

 • 1 – celý kontajner odpadkov sme vyzbierali pri poslednom čistení obce 28.10.
 • 4 – kilometre úsekov prešiel skoro každý z nás pri tomto zbere odpadkov
 • 25 – tém/aktivít/nápadov/realizácií sa otvorilo na tomto webe
 • 16 – z toho bolo aj skutočne a viac-menej úspešne zrealizovaných
 • 32 – podnetov bolo rozdiskutovaných so starostom obce na poslednej Neformálnej diskusii 9.11.
 • 1.11. – je dátum, kedy bol otvorený projekt SpoluPreHviezdoslavov.sk občanom
 • 3079 – návštev čítalo náš web SpoluPreHviezdoslavov.sk od 1.11. do 30.12.
 • 51 – návštev občanov je denný priemer tohto nášho webu
 • 64 – eur prispeli dobrovoľní podporovatelia na chod tohto projektu, a tak i vďaka nim bude môcť bežať i celý rok 2018
 • 3 – filmy sme stihli zadarmo odpremietať na premiére v našom prvom obecnom Minikine
 • 28 – filmov na nás v Minikine čaká zadarmo v roku 2018
 • 21 – miestnych majstrov/podnikateľov/remeselníkov sa prihlásilo do našej komunitnej databázy „Miestni“, čiže SEM
 • 2084 – členov dosiahla naša komunitná FB skupina Komunita Hviezdoslavov, Kvetoslavov a Miloslavov
 • 1803 – členov tejto našej FB skupiny navštívilo túto FB stránku v období od 1.12. do 28.12. aspoň raz
 • 190 – nových členov dosiahla komunitná FB skupina za posledných 28 dní
 • 5200 – príspevkov, komentárov a reakcií dosiahla naša komunitná FB skupina za posledných 28 dní
 • 61% – členov našej komunitnej FB skupiny sú ženy
 • 320 – občanov Hviezdoslavova vyplnilo Dotazník spokojnosti obyvateľov našej obce
 • 22 – občanov sa zatiaľ prihlásilo do Anglického konverzačného klubu, ktorý plánujeme realizovať od januára 2018
 • 20 – kurzov konverzácie zdarma čaká na členov tohto klubu v roku 2018 (január – december, okrem leta)
 • 700-tisíc – divákov si 10.12. zaplo Noviny TV JOJ, ktorých ťahákom bol náš podnet na reportáž o cestovaní vlakmi

Makať budeme aj v roku 2018 a tempo veru nespomalíme 🙂

 

Prajem fakt šťastný Nový rok 2018, Marek LACKOVIČ 🙂

Obrázok: wallpapersite.com

5/5 (15)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

5 Komentáre v "PF 2018 alebo „Čo priniesol rok 2017 pre Hviezdoslavov a komunitu?“"

Byť upozornený
avatar
Triediť podľa:   NAJnovšie | NAJstaršie | NAJhlasovanejšie
Stan
Hosť

Neskutočné!

Ján Zemiansky
Hosť

Rozumné činy rozumných ľudí

wpDiscuz