Close

Písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti “Rozvojová plocha 29 – Hviezdoslavov”

Začiatkom júla zarezonovala v slovenských médiách informácia, že „Obec Hviezdoslavov, ktorá je kvôli blízkosti k hlavnému mestu považovaná aj za bratislavský satelit, sa opäť nafúkne. Úrady aktuálne posudzujú zámer, ktorého cieľom je vytvoriť nové stavebné parcely. Výsledkom má byť priestor pre ďalších 63 domov.

Zámer, ktorý nesie pracovný názov Rozvojová plocha 29, rieši výstavbu mimo zastaveného územia obce v lokalite nazývanej Podháj. V súčasnosti je parcela vedená ako orná pôda. Areál je zo severozápadnej a juhozápadnej strany ohraničený obytnou zónou, zo severovýchodnej a juhovýchodnej strany zase susedí s ornou pôdou.

Riešená lokalita bola vybraná z hľadiska jej vhodnosti pre daný účel výstavby a súladu so všetkými záväznými územnoplánovacími dokumentáciami. Územie je dobre dopravne prístupné a bezproblémovo pripojiteľné na potrebné inžinierske siete,“ píše predkladateľ v zámere, ktorý posudzujú úrady…

My si to však nemyslíme, a preto sme sa naplno pustili do pripomienkovania.

Kompletný článok priniesol Trend na tejto stránke.


4. júla 2018 pribudol na Úradnej tabuli obce Hviezdoslavov (na jej webovom sídle TU) dokument s názvom „Rozvojová plocha – 29 – Hviezdoslavov – zaslanie zámeru“. Celý zámer je možný pozrieť si aj TU, na Informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR, keďže je v zisťovacom konaní. Verejnosť mohla doručit svoje písomné stanovisko Okresnému úradu v Dunajskej Strede do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle, nuž sme tak i urobili a poriadne sme celý Zámer rozpitvali, spripomienkovali a v stanovenej lehote poslali na Odbor starostlivosti o životné prostredie do D. Stredy.

Naše písomné stanovisko k tejto výstavbe má 7 strán a v kompletnom znení ho nájdete TU

Pod pripomienkovanie sa podpísali, resp. spoluautormi sú:

  • Adam TAKÁČ, Hviezdoslavov
  • Dominika SUMIHOROVÁ, Hviezdoslavov
  • Anna OTTMÁROVÁ, Hviezdoslavov
  • Tatiana SKYBOVÁ, Hviezdoslavov
  • Dominik MRÁZ, Hviezdoslavov
  • Patrik CVENGROŠ, Hviezdoslavov
  • Miroslav BABIC, Hviezdoslavov

Všetkým veľmi pekne ďakujem za pomoc pri riešení problému a pevne verím, že naša snaha padne na úrodnú pôdu.

 

Marek LACKOVIČ

Obrázky: rentgreen2go.com, zdroj: reality.etrend.sk

5/5 (10)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

Buď prvý, ktorý toto okomentuje!

Byť upozornený
avatar
wpDiscuz