Close

Pripomienkovanie megalomanskej výstavby v našej obci

Anonym nám v pondelok ráno poslal nasledujúci mail. Súhlasil, aby sme ho zverejnili, no zároveň nesúhlasil s tým, aby bolo uvedené jeho meno. Jeho požiadavke vyhovujeme, pomôžeme s pripomienkovaním na Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie a mail v plnom znení uverejňujeme na tomto mieste…


„Dobrý deň,

občania, ktorí sú s megalomanskou výstavbou v obci nespokojní, by mali v zmysle zákona pripomienkovať:
na úradnej tabuli webstránky obce Hviezdoslavov je zverejnený na pripomienkovanie zámer výstavby Obytný súbor Hviezdny dvor, ktorý treba pripomienkovať do 21.06.2018 a ako keby toho nebolo málo, 12.06.2018 zverejnili na pripomienkovanie ďalší zámer výstavby súboru 29 rodinných domov Hviezdoslavov pre rodiny.

Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu, verejný vodovod, ani vlastnú alebo blízku ČOV. Tu stojí za pozornosť, kam sa vlastne budú odvádzať, resp. vytláčať splaškové odpadové vody, keď obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu. Do tej pri Peknej ceste? Poruchovej prečerpávacej stanice, ktorá do ďalekej ČOV v Šamoríne riadne nestačí vytláčať splašky ani len z tejto ulice? Iná možnosť ako vybudovanie nových žúmp v obci ani neexistuje!? Obec nemá vyriešenú infraštruktúru dopravy v obci, cestná doprava v obci je už teraz prehustená, železničná doprava kapacitne nestačí riadne prepravovať cestujúcich do Bratislavy, kde väčšinou pracujú, ani len nie je vybudovaný toľko kritizovaný chodník zo sídliska Záhrady na žel. stanicu Kvetoslavov, nie je vybudovaný cestný obchvat Dunajská Streda-Bratislava, obec nemá prístavbu škôlky, vlastnú školu a obec sa len prehusťuje ďalšou a ďalšou výstavbou obytných súborov rodinných domov, čo znižuje kvalitu bývania v obci. To, že sa stavia na pozemkoch, kde sa v územnom pláne obce počíta s výstavbou rodinných domov predsa neznamená, že sa hneď a už aj zaraz, obec bez občianskej vybavenosti, musí zastavať domami ako ďalšia Petržalka (tá má aspoň občiansku vybavenosť).

V rýchlosti Vám oznamujem začiatok časti písomných pripomienok, ktoré ďalej budú rozvinuté a bude pripomienkovaná developerská loby v zámeroch, kde sa minimalizuje negatívny vplyv na kvalitu bývania v obci:

„Na základe zverejnenia Investičného zámeru navrhovateľa XL four, s. r. o. Štúrova 12, 821 02 Bratislava na úradnej tabuli obce Hviezdoslavov dňa 01.06.2018  s cieľom postaviť v obci Hviezdoslavov opäť a opäť ďalšiu bytovú zástavbu – štyri činžiaky s 82 bytovými jednotkami, kotolňa, komunikácie, spevnené plochy a inžinierske siete pripomienkujem, že s výstavbou Obytný súbor Hviezdny dvor nemožno zásadne súhlasiť. Zámer navrhovanej činnosti ,,Obytný súbor Hviezdny dvor“ vo svojej obsahovej časti INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA skresľuje, minimalizuje negatívny vplyv na súčasný stav kvality životného prostredia ako aj na dopravné zaťaženie v obci. Informácie sú predkladané od stola, vôbec nezodpovedajú skutočnému súčasnému stavu.

Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu, ani verejný vodovod, nemá ČOV. Odkanalizovaný je len  objekt Hviezdne bývanie na okraji obce a rodinné domy na ulici Pekná cesta, ktoré sú napojené na oproti jestvujúcu poruchovú prečerpávaciu stanicu na ulici Čerešňárka, ktorá vytláča splaškové odpadové vody až do ďalekej ČOV v Šamoríne. Na túto poruchovú prečerpávaciu stanicu sa má tiež napojiť vo výstavbe Obytný súbor 45 RD /rodinných domov/ a Obytný súbor 24 RD, kde prebieha nedokončené odvolacie stavebné konanie, ktoré dozoruje Krajská prokuratúra v Trnave. Na túto poruchovú prečerpávaciu stanicu stále chýba nezávislý expertízny posudok, nakoľko zvýšenie výkonu čerpadiel pri nezmenenom priemere výtlačného potrubia, kapacitne nezaručuje riadne prečerpávanie splaškových odpadových vôd až do ČOV v Šamoríne. Na túto poruchovú prečerpávaciu stanicu sa má ďalej tiež napojiť pripravovaný „Obytný súbor 31 RD“, ďalej splašková kanalizácia rodinných domov vo výstavbe okolo parcely registra C 344/28 – cca. 28 rodinných domov, C 344/950 – 15 rodinných domov, C 344/530 – cca 50 rodinných domov…“


UPDATE 19.6.2018 od anonym

„Dnes som si pozrel web obce Hviezdoslavov a pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 21.júna 2018, t. j. tento štvrtok a s veľkým znepokojením zisťujem aké ďalšie megalomanské investičné zámery,  štúdie obytných súborov a žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k investičným činnostiam a zámerom sa majú schvaľovať. Tu by sa mali občania v čo najväčšom počte zúčastniť a pred schvaľovaním by malo obecné zastupiteľstvo podať občanom čo najviac dôležitých informácií a schvaľovať až po prerokovaní žiadostí s občanmi.“

 

Napísal anonym, zverejnil Marek LACKOVIČ

Obrázok: hiveminer.com

4.33/5 (15)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

2 Komentáre v "Pripomienkovanie megalomanskej výstavby v našej obci"

Byť upozornený
avatar
Triediť podľa:   NAJnovšie | NAJstaršie | NAJhlasovanejšie
Konstantin
Hosť

Cisticka je z cestiny. Po slovensky cistiaren odpadovych vod.

Ing. Ľubomír Kompauer
Hosť
Vodovod a kanalizacia v obci sa nebudujú (len sľubujú) už 23 rokov. Neviem, koľko projektov… Čítať viac ->
wpDiscuz