Close

obecny urad

Toto je Hviezdoslavov 21. storočia – moderná, krásna a funkčná obec, ktorú milujeme…

Obec Hviezdoslavov je negatívnym príkladom, kedy do tradičného vidieckeho prostredia zasiahlo viacero nekoncepčných developerských projektov ignorujúcich komplexnú kvalitu riešenia. Spolu s chýbajúcou infraštruktúrou a službami preto obci chýbajú kvalitné verejné priestranstvá upevňujúce komunitný život, či už ide o neformálne stretnutia, [click to continue…]

Koľko minút v našej obci treba na zmenu trvalého pobytu?

V prvom rade len zopakujem, že podielové dane sú pre našu obec extrémne dôležité. Podľa tabuľky nižšie z najnovšej východiskovej štatistiky pre rok 2018 dostáva Hviezdoslavov pri počte 1.348 trvalo žijúcich obyvateľov (k 1.1.2017) na jedného obyvateľa presne 253 eur [click to continue…]