Close

prijmy

Séria troch nových verejných pripomienkových konaní v obci Hviezdoslavov

Odvčera začína v obci Hviezdoslavov bežať 10-dňová lehota na verejné pripomienkovanie hneď dvoch Všeobecných záväzných nariadení a jedného návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017. Využite, prosím, svoje občianske právo a vyjadrite konštruktívne doleuvedenými možnosťami svoj názor v prípade, že [click to continue…]