Close

trvaly pobyt

ZRUŠENIE platenia daní podľa miesta trvalého pobytu

Ak sa toto podarí, bude to najlepšia správa pre našu obec za posledné roky a bolo to potrebné opraviť už dávno. Považujem totiž za mimoriadne dôležité zvýšiť príjmy nášho Hviezdoslavova tým, že umožníme aj ľuďom bez trvalého pobytu odvádzať svoje [click to continue…]

Koľko minút v našej obci treba na zmenu trvalého pobytu?

V prvom rade len zopakujem, že podielové dane sú pre našu obec extrémne dôležité. Podľa tabuľky nižšie z najnovšej východiskovej štatistiky pre rok 2018 dostáva Hviezdoslavov pri počte 1.348 trvalo žijúcich obyvateľov (k 1.1.2017) na jedného obyvateľa presne 253 eur [click to continue…]