Close

ulice

Toto je Hviezdoslavov 21. storočia – moderná, krásna a funkčná obec, ktorú milujeme…

Obec Hviezdoslavov je negatívnym príkladom, kedy do tradičného vidieckeho prostredia zasiahlo viacero nekoncepčných developerských projektov ignorujúcich komplexnú kvalitu riešenia. Spolu s chýbajúcou infraštruktúrou a službami preto obci chýbajú kvalitné verejné priestranstvá upevňujúce komunitný život, či už ide o neformálne stretnutia, [click to continue…]

Séria troch nových verejných pripomienkových konaní v obci Hviezdoslavov

Odvčera začína v obci Hviezdoslavov bežať 10-dňová lehota na verejné pripomienkovanie hneď dvoch Všeobecných záväzných nariadení a jedného návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017. Využite, prosím, svoje občianske právo a vyjadrite konštruktívne doleuvedenými možnosťami svoj názor v prípade, že [click to continue…]

Petícia za súčinnosť pri dostavbe/oprave ulice „Kolmá“

My, nižšie podpísaní občania obce Hviezdoslavov a ulice Marhuľová, ako aj vlastníci nehnuteľností i pozemkov na ulici Marhuľová, a taktiež ako aj riadni a včas platiaci platiči daní v obci Hviezdoslavov, týmto mimoriadnym a naliehavým spôsobom poukazujeme obci Hviezdoslavov na [click to continue…]