Close

Toto je Hviezdoslavov 21. storočia – moderná, krásna a funkčná obec, ktorú milujeme…

Obec Hviezdoslavov je negatívnym príkladom, kedy do tradičného vidieckeho prostredia zasiahlo viacero nekoncepčných developerských projektov ignorujúcich komplexnú kvalitu riešenia. Spolu s chýbajúcou infraštruktúrou a službami preto obci chýbajú kvalitné verejné priestranstvá upevňujúce komunitný život, či už ide o neformálne stretnutia, oddych, alebo o organizované podujatia.

Centrum obce je tradične jedným zo základných verejných priestranstiev a rovnako slúži aj ako orientačný bod v mentálnej mape obce. Súčasné centrum v okolí Lipového námestia, obecného úradu a Parku P.O. Hviezdoslava však nespĺňa typologické a kompozičné charakteristiky urbánnych prvkov, rovnako ako neposkytuje vhodný spôsob na svoje používanie. Priestor sa tak stáva vyprázdneným, neudržiavaným a vo viacerých prípadoch je nahradený parkovacími plochami.

Celkový koncept nášho návrhu nového centra obce, ktorý si môžete stiahnuť nižšie, využíva v čo najväčšej miere všetky rozdrobené verejné priestranstvá a premieňa ich na jeden ucelený celok – OBECNÝ PARK. Obecný park má ambíciu stať sa novou značkou Hviezdoslavova a silným pojmom v mysliach jeho obyvateľov a návštevníkov. Obecný park je navrhovaný ako miesto, kde si ľudia radi dohodnú stretnutie a prídu sem spoločne si posedieť, alebo aktívne tráviť svoj voľný čas. Celý park je rozdelený do šiestich, navzájom poprepájanách zón, ktorých presný obsah by mal vzniknúť z požiadaviek jeho budúcich užívateľov. Park rieši územie centra komplexne, a teda zohľadňuje aj možné budúce projekty, ako napríklad výstavba nového kostola


Park P. O. Hviezdoslava – Vizualizácia

Vodný prvok – tzv. „Živé žriedlo“ – symbolizuje silu Žitného ostrova a jeho podzemné bohatsvo – pitnú vodu…

Okrem vysokej kvality v sociálnej sfére, park navyše vytvára verejné priestranstvá s vysokými ekologickými kvalitami. Zmena klímy a čoraz silnejšie výkyvy počasia negatívne vplývajú na život ľudí v urbánnom prostredí. Inteligentné zaobchádzanie s dažďovou vodou, jej zachytávanie v krajine, či úroveň a množstvo zelene dokáže regulovať teplotné výkyvy a celkovo vylepšovať mikroklímu. Park by tak mal katalyzovať vybudovanie konceptu zelenej infraštruktúry, ktorá prepojí všetky zelené plochy vrátanie prírodného zázemia do jedného systému, čím opätovne prepojí sídlo s okolitou krajinou.


Napravo Lipové námestie s vchodom do obecného úradu, naľavo vstup do kostola – Vizualizácia

Hlavná ul. s výrazne obmedzenou rýchlosťou pre vozidlá, možným cyklopruhom a jednotným mobiliárom (lavičky, koše, vyvýšené záhony…)

Prezentovaný návrh nepredstavuje finálnu podobu nového parku, ale namiesto toho prináša ideu, ktorá by mala byť ďalej rozpracovaná s obyvateľmi ako hlavnými aktérmi pozitívnej zmeny, ako aj s odborníkmi v oblasti záhradnej architektúry, vodného hospodárstva a ochrany zelene a životného prostredia, a tým uistiť plné využitie potenciálu, ktorý dané miesto ponúka.


Priatelia, toto je Ideová štúdia nového centra obce Hviezdoslavov.

>>> Klikni SEM <<< pre stiahnutie celého dokumentu (16 strán, PDF verzia – cca. 7MB)

Spracované diplomovanou architektkou Univerzity v Cambridge – MPhil Katarínou Zaťkovou v mesiaci august 2018.


 

Lajkovať ma môžete TU: Marek LACKOVIČ

Viac o Kataríne ZAŤKOVEJ nájdete TU

Obrázky: OBECNÝ PARK, Ideová štúdia nového centra obce Hviezdoslavov. August 2018.

4.47/5 (15)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

Buď prvý, ktorý toto okomentuje!

Byť upozornený
avatar
wpDiscuz