Close

Verejné pripomienkové konanie – rozpočet obce na roky 2018 až 2020

Susedia a priatelia vo Hviezdoslavove. Obecný úrad v Hviezdoslavove podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie

Návrh „ROZPOČET OBCE NA ROKY 2018 až 2020“.


Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10-dňová lehota (deadline máme 13.12.2017, vyvesené bolo 29.11.), počas ktorej môžu právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu plánu v písomnej forme – na adresu obecného úradu Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov, elektronicky – na adresu ekonom@hviezdoslavov.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu. (Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť alebo odporučiť úpravu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať).

Rozpočet obce si môžete stiahnuť zo stránky našej obce na tomto linku.

Využite, prosím, svoje občianske právo a vyjadrite konštruktívne svoj názor v prípade, že chcete návrh pripomienkovať. Je to naša spoločná obecná kasa a je maximálne nevyhnutné pristupovať k týmto peniazom zodpovedne, tak ako ku nim pristupujeme v každej jednej našej domácnosti. Tu ide o státisíce eur. Doma sakramentsky rozmýšľame, aj keď máme za niečo zaplatiť 5,- eur – s obecnými peniazmi nemožno hospodáriť inak…

V prípade záujmu pokojne diskutujte a pridajte komentár aj sem…

 

Marek LACKOVIČ

Obrázok: depositphotos.com

5/5 (3)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

Buď prvý, ktorý toto okomentuje!

Byť upozornený
avatar
wpDiscuz