Close

Vízia pre LEPŠÍ Hviezdoslavov – 55 bodov pre akčný plán rozvoja obce

Minulý týždeň som svoj program predstavil verejne. Spolu s ostatnými kandidátmi na poslancov sme, ako jeden tím, podpísali už v júni 2018 spoločné memorandum spolupráce. Teraz nám už skutočne nič nebráni tomu, aby sme makali pre lepší Hviezdoslavov. Bez zbytočných ďalších slov. S reálnymi riešeniami, návrhmi, opatreniami. Tu teda sú, priatelia…

Najlepšie na tom je to, že na mnohých z nich pracujem(e) už teraz, resp. dlhodobo predtým, než som vôbec o nejakých komunálnych voľbách premýšľal…

Body, ktoré si budú vyžadovať hlbšie vysvetlenie (hlavne tie, ktoré sa týkajú finančnej stránky veci), dovysvetlím v rozšírenom, už pripravovanom článku v priebehu leta.


VÍZIA PRE LEPŠÍ HVIEZDOSLAVOV

55 bodov pre akčný plán rozvoja.

Žiadne sľuby. Výsledky….


1. OBEC POD VAŠOU KONTROLOU:

 1. KAŽDÉ zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude nahrávané na kameru a do 3 dní zverejnené na internete
 2. ZAVEDIEM PRAVIDELNÉ zasadnutia Obecného zastupiteľstva, VŽDY v prvý štvrtok v mesiaci, VŽDY v rovnaký čas
 3. VŠETKY materiály poslanci dostanú v dostatočnom predstihu, najneskôr 3 dni pred rokovaním zastupiteľstva
 4. VŠETKY materiály budú zverejnené na webstránke obce a rovnako budú zverejňované VŠETKY uznesenia spolu s údajmi o hlasovaní, a to VŽDY menovite
 5. KAŽDÝ poslanec bude priamo zodpovedný občanom za svoju obecnú časť, ktorú reprezentuje, bude mať zverejnené tel. číslo a e-mail na webstránke obce
 6. SPUSTÍM novú, modernú a inovatívnu webstránku obce, ktorá bude komunikovať s občanmi na DENNEJ báze aj na sociálnych sieťach
 7. VŠETKY verejné obstarávania budú PRIEBEŽNE monitorované a vyhodnocované na TÝŽDENNEJ báze, aby každý Hviezdoslavovčan vedel, v akom štádiu projekty sú
 8. KAŽDÝ mesiac PRINESIEM min. hodinový ŽIVÝ vstup na facebookovej stránke obce a NAŽIVO budem odpovedať na otázky občanov
 9. ZALOŽÍM transparentný „Denník obce“ na webstránke obce s prehľadným informovaním občanov o tom, čo sa KAŽDÝ TÝŽDEŇ v obci deje/prejednáva/rokuje/rieši/kupuje/plánuje
 10. ZALOŽÍM „Sobotné dopoludnia so starostom“ (každú druhú sobotu na OÚ) pre KOMUNIKÁCIU s obyvateľmi, ktorí sú pracovne vyťažení cez pracovný týždeň
 11. ZALOŽÍM službu „VOLAJ starostovi“ a službu „ODKAZ pre starostu“, aby ste vždy mali rýchlu možnosť kontaktovať starostu, či poslancov a aby ostatní videli, ako sa Váš problém rieši
 12. ZALOŽÍM „Hodnotenie úradov“ – po KAŽDEJ návšteve OÚ alebo SÚ budete môcť rýchlo a jednoducho ohodnotiť ako ste boli spokojní, aby sme sa vedeli zlepšovať
 13. NASTAVÍM systém odmeňovania tak, že čím LEPŠIE Vaše hodnotenia našich obecných úradníkov budú, tým VYŠŠIA bude ich koncomesačná odmena k základnému platu
 14. ZALOŽÍM „Odpis práce“ starostu/poslancov – VŽDY RAZ ROČNE koncom decembra spočítame, čo sa (ne)uskutočnilo, aby sa ani na jeden bod z našej Vízie nezabudlo

2. OBEC PRIPRAVENÁ NA BUDÚCNOSŤ:

 1. ZAVEDIEM informovanie občanov pomocou SMS správ, aby nič dôležité nikdy nikomu neušlo
 2. VYBUDUJEM kamerový systém v obci a SPROFESIONALIZUJEM „Susedské hliadky“ v obci ako účinný nástroj v boji proti kriminalite
 3. ZRUŠÍM stránkové hodiny na úrade vymedzené len pre určité dni; otvorím OÚ pre občanov DENNE, jeden deň v týždni aj večer od 18:00 do 20:00 a tiež každú druhú sobotu od 9:30 do 11:00, za čo budú obecní úradníci špeciálne finančne ohodnotení
 4. DVAKRÁT do roka ZABEZPEČÍM dôkladné rozbory vody v každej obecnej časti, kde ľudia využívajú pitnú vodu zo studní
 5. VYTVORÍM „Memorandum o intenzívnej spolupráci“ so starostami v Kvetoslavove, Miloslavove, ďalších obciach v okolí i v Šamoríne s cieľom SPÁJAŤ SA pri projektoch veľkého významu
 6. VYTVORÍM osobitnú pracovnú skupinu poslancov OZ, komisie OZ a občianskych aktivistov, ktorá sa bude starať výslovne o projekt základnej školy v našej obci a tá bude mať povinnosť INFORMOVAŤ verejnosť min. KAŽDÉ 2 TÝŽDNE

3. OBEC, KTORÁ SA CHCE ROZVÍJAŤ:

 1. V obci spolu VYSADÍME KAŽDÝ rok MINIMÁLNE 100 nových stromov a drevín, aby sme vrátili zeleň tam, kde sa z našej obce vytratila
 2. S tímom architektov PRIPRAVÍM „Projekt pre moderné centrum Hviezdoslavova“ s cieľom vytvoriť hlavné centrum obce, na ktoré budeme všetci hrdí
 3. PRÍJMEM zamestnanca, ktorý sa bude starať výslovne o získavanie Európskych fondov a grantov pre obec, a ten bude odmeňovaný na základe výkonu a získaných financií
 4. Hviezdoslavov ZAPOJÍME do KAŽDÉHO relevantného zápasu o tzv. „eurofondy“, a to tak, aby sme boli úspešní
 5. VYTVORÍM osobitnú pracovnú skupinu poslancov OZ, komisie OZ a občianskych aktivistov, ktorá sa bude starať výslovne o projekt kanalizácie a vodovodu v obci a tá bude mať povinnosť INFORMOVAŤ verejnosť min. KAŽDÉ 2 TÝŽDNE
 6. DOVYBAVÍM obecnú budovu počítačmi tak, aby sme mali 1 novú učebňu dlhodobo slúžiacu deťom, dospelým i seniorom na počítačové a jazykové kurzy
 7. NASTAVÍM transparentný, dlhodobý, spravodlivý a efektívny systém v oprave ciest a chodníkov, kedy si budú sami občania navrhovať a hlasovať o tom, ktoré cesty a chodníky budú mať prioritu
 8. Spolu so ŽSR PREMENUJEME železničnú zastávku Kvetoslavov, zastávka na Hviezdoslavov, poriadne ju ZMODERNIZUJEME, zrevitalizujeme a skrášlime
 9. VYNOVÍME multifunkčné ihrisko oproti Obecnému úradu, opravíme siete, povrch a postavíme drobnú tribúnu
 10. Minimálne DVAKRÁT ROČNE SADNEM za stôl s vlakovým dopravcom s cieľom tlačiť na to, aby neustále zvyšoval prepravnú kapacitu a kvalitu poskytovaných služieb
 11. V Záhradách, Podháji, Hviezdnom bývaní i „starej“ obci ZRIADIM mobilné „knižnice“ s knihami na čítanie zadarmo, ktoré budú slúžiť všetkým

4. OBEC, KDE SA DOBRE ŽIJE:

 1. KAŽDÉ 3 mesiace POUPRATUJEME našu obec – zrealizujeme komunitné, spoločné čistenia Hviezdoslavova so zberom odpadkov vo VŠETKÝCH častiach obce
 2. Minimálne 4-krát do roka ZORGANIZUJEM akcie ako Komunitný ples, Majáles, Dni obce, či Spoločné rozsvecovanie a zdobenie vianočného stromčeka s Mikulášom pre deti
 3. ZALOŽÍM v obci futbalový klub s pravidelnými tréningami v stredu, v piatok a v nedeľu na multifunkčnom ihrisku
 4. ROZVINIEM intenzívnu spoluprácu s občianskymi združeniami, ktoré sú v našej obci aktívne a raz za kvartál ZORGANIZUJEM spoločné stretnutie za účelom prehlbovania spolupráce
 5. PODPORÍM kultúru v najširšom zmysle slova – ihneď presuniem obecné kino do Kultúrneho domu; podporím folklór, klasickú hudbu, modernú hudbu, chrámovú hudbu, divadlo
 6. VYTVORÍM nedeľné športové popoludnia pre ženy i dievčatá (jóga, zumba; s dobrovoľníčkami – trénerkami z našej Komunity)
 7. Spolu s komunitou VYTVORÍME v Podháji pri rybníku útulný, komunitný, obecný amfiteáter
 8. VYTVORÍM aplikáciu na nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a plných verejných smetných košov – aby nefunkčná lampa svietila VŽDY čo najskôr a aby smetné koše NEBOLI preplnené

5. OBEC, KDE MYSLÍME NA DRUHÝCH:

 1. ZALOŽÍM „Koordinátora pre seniorov“ – v rámci pomoci starším a sociálne slabším, i zdravotne postihnutým, bude koordinátor navštevovať občanov a riešiť ich konkrétne problémy
 2. KAŽDÉ 2 mesiace ZORGANIZUJEM posedenie pre seniorov v Kultúrnom dome, VŽDY so zaujímavým hosťom, programom a diskusiou
 3. ZORGANIZUJEM pravidelné darovania krvi a zbery šatstva, v spolupráci s Červeným krížom a inými organizáciami
 4. PODPORÍM „Komunitný projekt – Zdieľané záhrady“ – pre ľudí nebývajúcich v rodinných domoch, aby si i oni mohli pestovať svoje ovocie a zeleninu
 5. KAŽDÚ druhú sobotu ZORGANIZUJEM spoločné raňajky na OÚ pre ľudí z našej Komunity, z ktorých chcem, aby sa stala tradícia

6. OBEC, KDE ĽUDÍ MOTIVUJEME K TRVALÉMU POBYTU V NAŠEJ OBCI:

MOJA “MOTIVAČNÁ 11-TKA” ZA DOSIAHNUTIE TRVALÉHO POBYTU (TP) OBČANOV…

 1. EXTRA večerné úradné hodiny na Obecnom úrade a starostu obce LEN pre občanov s TP
  Vždy v stredu od 18:00 do 20:00 si vybavíte na OÚ a u starostu to, čo v bežný pracovný deň nestihnete.
 2. EXTRA víkendové úradné hodiny OÚ a starostu obce LEN pre občanov s TP
  Každú druhú sobotu od 9:30 do 11:00 si vybavíte na OÚ a u starostu to, čo cez pracovný týždeň nestihnete.
 3. „Inovačný bonus“ – odmena 33,- eur za „Nápad pre obec“ LEN pre občanov s TP
  Raz za kvartál vyberie starosta s poslancami 2 nápady pre Hviezdoslavov z komunity občanov, ktoré budú odmenené.
 4. POLOVIČNÁ sadzba ročnej Dane z nehnuteľnosti LEN pre mladé rodiny s TP pri narodení dieťaťa
  Ak majú obaja rodičia v našej obci TP a narodí sa im dieťa, obec im vráti polovicu zaplatenej Dane z nehnuteľnosti späť.
 5. PRIORITNÉ vybavovanie dokumentov na Obecnom a Stavebnom úrade LEN občanom s TP
  Vaše záležitosti vybavia naše úrady prioritne, v skrátenej lehote a s individuálnejším prístupom.
 6. Zasielanie Denníka obce, aktualít obce a zápisov z rokovaní OZ rovno na mail LEN občanom s TP
  Všetky náležitosti, ktoré by Vás ako Hviezdoslavčana mohli zaujímať, dostanete vždy e-mailom ako prvý.
 7. „Vítanie bábätiek“ – rodičovský bonus 111,- eur pri narodení 1. dieťaťa LEN pre rodičov s TP
  Ak majú obaja rodičia v obci Hviezdoslavov TP a čakajú svoje prvé dieťa, obec bábätko uvíta odmenou 111,- eur.
 8. Komunitné jazykové kurzy (English club) v obci LEN pre občanov s TP
  Ak máte v obci TP, tak Vás naučíme anglicky. Ak už anglicky viete, tak Vás ešte viac zdokonalíme. Vždy zadarmo.
 9. Inovatívne informovanie občanov s TP formou SMS správ o dôležitých udalostiach v obci
  Každý človek má v dnešnej dobe telefón. Všetky dôležité oznamy Vám prídu SMSkou. Pohodlné, jednoduché a efektívne.
 10. Zasielanie návrhu na rozpočet obce na 10-dňové verejné pripomienkovanie mailom LEN občanom s TP
  Obec je tu pre ľudí. Každý občan má právo podieľať sa na rozpočte a nehľadať ho na obecných výveskách.
 11. Komunitná požičovňa náradia LEN pre občanov s TP
  Ak máte v obci TP, tak Vám požičiame všemožné náradie na prácu okolo domu. Vždy zadarmo.

V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok som Vám k dispozícii:

Telefonicky na tel. č. +421907 35 10 20

Mailom na Lackovic@Progresivne.sk


Predstavenie nášho tímu nájdete > TU <


UPDATE 27.8.2018

 • Kedy to všetko bude hotové?
 • Koľko to celé bude stáť?
 • Kto to všetko urobí?

Projektový plán je základ. Aby bolo jasné, že nevarím z vody, ale dôkladne a starostlivo plánujem už teraz, pripravil som takýto projektový plán aj pre túto Víziu pre Hviezdoslavov. Nechýbajú 3 základné a veľmi podstatné veci:

 • časová os, tzv. „timeline“ s presnosťou na polrok, kvartál a mesiac
 • predpokladaný orientačný budget s objasnením participačných zložiek
 • personálny „výtlak“ osôb, ktoré budú zodpovedné za dosiahnutie tých cieľov

Projektový plán je verziou č. 1. >>> TU <<< si ho môžete stiahnuť. V nasledujúcich týždňoch tak možno očakávať ešte podrobnejšie vysvetlenia, ozrejmenia ohľadom crowdfundingovej platformy (ako zapojíme do rozvoja osoby, ktoré vo Hviezdoslavove trvalý pobyt nemajú; prečo sa nám to oplatí; čo nám to prinesie; ako z toho vyťaží obecná pokladnica a pod.) a odpovede na otázky, ktoré čas prinesie.

 

Marek LACKOVIČ

Obrázok: DepositPhotos.com

4.53/5 (17)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

13 Komentáre v "Vízia pre LEPŠÍ Hviezdoslavov – 55 bodov pre akčný plán rozvoja obce"

Byť upozornený
avatar
Triediť podľa:   NAJnovšie | NAJstaršie | NAJhlasovanejšie
Anna O
Hosť

Skvele … Verim, ze sa to podari, aby sa nam lepsie zilo 😉

Jozef Dropčo
Hosť
Ahoj Marek, jedna vec mi tu chýba. Riešenie otázky neúmernej výstavby v obci. Naschvál nepíšem… Čítať viac ->
Michal
Hosť
Wow, vobec to nebude lahke, ale ak sa podari co by len polovica z tohoto… Čítať viac ->
Jurino
Hosť
Oceňujem Vaše návrhy transparentnej komunikácie s občanmi. Myslím si, že toto je cesta, kam Hviezdoslavov… Čítať viac ->
František Hamšík
Hosť
Veľmi ma zaujíma odpoveď od Mareka na správu od Jozefa Dropču: Ahoj Marek, zaujimave ze… Čítať viac ->
wpDiscuz