Close

Vyhlasujeme boj proti vypúšťaniu septikov do spodných vôd!

Je neprípustné, aby si v roku 2018 v krajine ako Slovenská republika človek poškodil dno septiku (žumpy) a vypúšťal tak obsah do spodných vôd kvôli tomu, aby nemusel platiť vývoz tohto odpadu. Je neprípustné, aby týmto spôsobom bezprostredne ohrozoval na zdraví najbližšie susedstvo. Je neprípustné, aby to robil svojvoľne, systematicky a dlhodobo. A na záver je vskutku neprípustné, aby sme to my všetci boli povinní znášať a tolerovať. Vážení a milí, sme v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Neexistuje väčšie podzemné bohatstvo tohto štátu, než je podzemná pitná voda Žitného ostrova. Neexistuje, že tieto veci možno tolerovať – to ani náhodou, lebo bude neskoro…

No dobre ale čo teda ideme robiť?

Čítajte ďalej…

Problém sa síce bytostne dotýka hlavne časti Hviezdoslavov – Podháj (v menšej miere aj Záhrad a „starej“ obce), odkiaľ prichádza najviac anonymných podnetov na takúto nekalú činnosť, lenže ochrana pitnej vody je v absolútnom záujme nás všetkých. Preto dnešným ránom rozbieham iniciatívu „Boj proti vypúšťaniu septikov do spodných vôd“ za pomoci odboru Environmentálnej kriminality spadajúci pod Úrad kriminálnej polície PPZ, ktorý poskytol plnú súčinnosť pri riešení tohto problému a ktorý sa bude každému nahláseniu takéhoto prípadu osobitne venovať.

Problematika environmentálnej kriminality je pomerne dosť široká a na každú jej oblasť sa vzťahujú samostatné právne predpisy. Na tieto sa odvolávajú skutkové podstaty trestných činov proti životnému prostrediu zaradených v samostatnej hlave Trestného zákona pod názvom „Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu“. Druhý oddiel tejto hlavy v jednotlivých skutkových podstatách trestných činov definuje tieto protiprávne konania ako:

  • ohrozovanie a poškodenie životného prostredia,
  • neoprávnené nakladanie s odpadmi,
  • porušovanie ochrany vôd a ovzdušia.

Preto Vás prosím – prípade, že máte konkrétne informácie a vedomosť o tom, že sa takáto „vec“ okolo Vás deje, ihneď napíšte mail na

oenv.kp.ppz@minv.sk

alebo volajte na linku

09610 50 138

ktorá je pre nás každý pracovný deň k dispozícii!


Platí, že poverený pracovník sa s každým jedným podnetom musí zaoberať a vysporiadať. Vždy preto, prosím, uveďte aj spätný kontakt na Vás, aby ste vždy dostali aj vyrozumenie o výsledku konania (či podnet naplnil skutkovú podstatu trestného činu alebo „len“ priestupku, aký je výsledok šetrenia a pod.). Ak chcete podnet podať ako anonym, tak uveďte, prosím, že podnet podávate ako iniciatíva Spolu pre Hviezdoslavov a odpoveď o priebehu/výsledku konania si žiadate zaslať na Vami pripravený e-mail, ktorý si ešte pred telefonátom vytvorte špeciálne len pre túto príležitosť (keďže to chcete podať ako anonym).

Zastaviť tento fenomén môžeme LEN spoločne. Ideálne vždy včasnou prevenciou, rozhovorom, či dohovorom s dotyčným (ak teda presne a konkrétne vieme, o koho ide). V prípadoch, kedy nie je nijakým spôsobom možné zamedzenie tomuto pretrvávajúcemu problému, je potrebné konať.

 

Marek LACKOVIČ

Obrázok: etsy.com

4.86/5 (14)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

5 Komentáre v "Vyhlasujeme boj proti vypúšťaniu septikov do spodných vôd!"

Byť upozornený
avatar
Triediť podľa:   NAJnovšie | NAJstaršie | NAJhlasovanejšie
Peter
Hosť

Chvalim a pripajam sa za to aby sa odhalovala aj takato trestna cinnost.

Mirka
Hosť

Hlavne treba odhaľovať aj tých žumpárov, ktorí to pravidelne vypúšťajú na polia. 🙂

Ľuba
Hosť
Pán Lackovič, som zhrozená! Vy máte vedomosti, že niektorý človek v našej obci si poškodzuje… Čítať viac ->
Jozef
Hosť
Iniciatívu chválim aj ja, ale aká je reálna šanca odhaliť úmyselné poškodenie, resp. úmyselné vypúšťanie… Čítať viac ->
wpDiscuz