Close

„ŽIVÁ VODA“ – komunitný outdoorový areál pri rybníku vo Hviezdoslavove

Po grantovom projekte GESTO PRE MESTO od Raiffeisen banky, kde sme skončili s našou stolnotenisovou herňou na 4. mieste v celom Trnavskom kraji a len o chlp nám ušla víťazná 3. priečka, sa tentokrát usilujeme s ďalším novým projektom o 8.000,- EUR od Slovenskej sporiteľne v rámci grantu #MAMNATO. Podaný projekt nájdete na >>> TOMTO <<< linku alebo v kompletnom zadaní skopírovaný zo stránky Nadácie SLSP tu v tomto článku – stačí scrollovať nižšie…

Projekt bol schválený a úspešne prihlásený v stanovenom termíne do 17.10.2018.


V skratke:

Chceme vytvoriť novú a jedinečnú REKREAČNÚ ZÓNU,

ktorá vo HVIEZDOSLAVOVE chýba

a ktorá nás zároveň NEMUSÍ stáť prakticky NIČ…


Linka k verejnému náhľadu projektu
TU

Meno a priezvisko hrdinu:
Marek Lackovič

E-mail hrdinu:
Marek.Lackovic@iCloud.com

Telefónne číslo hrdinu:
0907 35 10 20

Prečo je to hrdina?
Dlhodobo sa aktivizuje na Žitnom ostrove, založil komunitný web www.SpoluPreHviezdoslavov.sk (klik SEM), ktorý za posledný rok navštívilo už vyše 13.000 ľudí a ktorý združuje už takmer 70 komunitných tém a tiež založil komunitnú skupinu „Komunita Hviezdoslavov, Kvetoslavov a Miloslavov“ (klik SEM) združujúcu už vyše 3.600 aktívnych členov. Je synonymom slova „komunita“ v obciach Hviezdoslavov, Miloslavov, či Kvetoslavov a snaží sa ľudí spájať a nie rozdeľovať…

Názov organizácie, ktorá hrdinovi pomáha:

OZ TRI LÍŠKY

Právna forma:
Občianske združenie

IČO:
51814404

Sídlo organizácie: Ulica, číslo, mesto:
Hviezdoslavov 711, 93041 Hviezdoslavov, SR

Facebook:
https://www.facebook.com/OZtrilisky

Meno a priezvisko kontaktnej osoby organizácie/realizátora projektu:
Marek Lackovič

Pozícia v danej organizácii:
Externý člen – partner – podávateľ projektov

Telefónne číslo:
0907351020

E-mail:
Marek.Lackovic@iCloud.com

Hlavné ciele organizácie:
Tri ženy, veľa nápadov a chuť pomáhať! Chceme zvýšovať účasť verejnosti na rozvoji miestnej komunity, dobrovoľníctva, podporovať transparentnosť v samospráve, boj proti korupcii. Chceme zvyšovať informovanosť a vzdelávanie miestnej komunity rôznymi formami, zvyšovať informovanosť o ekologickom spôsobe života, podporiť a rozvíjať kultúru a umenie v komunite, rozvíjať osobnosti mladých ľudí v komunite vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu. Chceme zapájať všetky generácie komunity do športových a kultúrnych aktivít a podujatí obce. Chceme zachovať a oživovať miestne tradície a sprístupniť ich deťom a mládeži a napokon vytvárať a rozvíjať partnerstvá s inými organizáciami…


Názov projektu:
„ŽIVÁ VODA“ – komunitný outdoorový areál pri rybníku vo Hviezdoslavove

Oblasť zamerania projektu:
Rozvoj komunity – verejnoprospešné projekty so zameraním na vzdelávanie a kultúru

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je znovuobnovenie sily Žitného ostrova, ktorú symbolizuje jeho najväčšie bohatsvo – podzemná voda. V tejto etape chceme vytvoriť vodný prvok – tzv. „Živé žriedlo“ alebo „Živú vodu“, ktorá bude symbolizovať komunitné bohatsvo, štedrosť komunity voči pocestným a priateľom a ktorá vytvorí mentálnu dominantu obce Hviezdoslavov. Súčasťou bude vytvorenie rekreačnej zóny – revitalizácia drevín a kríkov, odstránenie náletových drevín, menšie kompaktné detské ihrisko s tzv. „preliezkami“ z ekologických materiálov s dôrazom na trvalú udržateľnosť, menší hájik/park s lavičkami pre komunitné stretávanie sa a 2ks altánkov s ohniskami pre spoločné komunitné opekačky.

Východisková situácia:
Chodili tu chýry, že vraj by rybník mali zasypať kvôli zlému stavu, ale túto správu starosta dementoval. Preto verím, že stav nie je až taký zlý ako to na prvý pohľad vyzerá a že toto dôležité komunitné pojítko ešte vďaka Vášmu projektu vieme zachrániť. Momentálne je to neudržiavané, zarastené, prakticky bez estetickej hodnoty a bez pridanej hodnoty pre ľudí, ktorí tu bývajú a samotnú komunitu tvoria.

Očakávané kvalitatívne výsledky projektu:
Zvýšenie povedomia o sile a kvalite podzemnej pitnej vody na Žitnom ostrove. Zvýšenie uvedomenia si, ako je potrebné s týmto bohatstvom opatrne narábať. Zvýšenie možností ako tráviť voľný čas na prechádzkach pre žiakov materskej školy v našej obci i susedných obciach. Zvýšenie povedomia o ekologickej udržateľnosti. Zvýšenie pocitu sociálnej inklúzie. Zvýšenie pocitu spolupatričnosti v komunite. Zvýšenie počtu možností ako tráviť voľný čas pre deti i dospelých, no napokon i pre celé rodiny. Zvýšenie možností prezentácie pre lokálnych majstrov a remeselníkov, ktorí sa môžu zapojiť do budovania svojimi drevárskymi a stolárskymi zručnosťami a schopnosťami. Zvýšenie fyzického zdravia vďaka pohybu.

Počet ľudí, ktorým projekt priamo pomôže (dlhodobý dopad):
4.000

Miesto realizácie:
Hviezdoslavov, časť Podháj

Kraj:
Trnavský

Okres:
Dunajská Streda

Cieľová skupina:
Všeobecná verejnosť

Ciele projektu:
Cieľom je vytvoriť kvalitný, zdravý a ekologicky udržateľný spoločný, verejný, komunitný priestor, ktorý pozdvihne spoločenské vzťahy v satelitnej obci na juh od Bratislavy na novú úroveň, ktorá tu, v aktuálne mimoriadne anonymnom prostredí, chýba ako soľ. Priestor, na ktorý budeme všetci pyšní a ktorý bude symbolizovať silu našej komunity.

Očakávané kvantitatívne výsledky projektu:
Poskytnutie priestoru pre voľnočasové komunitné aktivity pre vyše 3.000 ľudí priamo v obci (vyše 8.000 v spádovej oblasti). Konečne 1. spoločný verejný komunitný priestor v obci, ktorý tu doteraz nebol. Minimalizovanie kladenia nelegálnych ohnísk, keďže sa touto zónou vytvoria 2 legálne ohniská priamo v areáli. 2 nové altánky s ohniskami v obci, 1 nové detské ihrisko s preliezkami, 1 nový parčík/hájik s 4ks lavičkami, 2 ks nových smetných košov, dizajnovo jednotný imobiliár, 3 ks nových vyvýšených záhonov s novými drevinami, 20ks nových koreňov typických žitnoostrovských kríkov a drevín zasadených priamo v areáli.

Počet ľudí, ktorým projekt nepriamo pomôže:
10.000


Podrobné informácie o aktivitách projektu

Aké aktivity sú potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov?
1. Názov

2. Termín

3. Náplň

///

 • Vytvorenie najlepšej možnej vizualizácie renomovanou architektkou, ktorú v komunite máme (zadarmo)
 • 31. 1. 2019
 • Spraviť vizualizácie, vytýčiť presný rozpočet, navrhnúť špecifické materiály…

///

 • Zrušenie náletových drevín a spustenie hlasovania o nových drevinách
 • 15. 4. 2019
 • Po konzultácii so záhradníkmi v našej komunite vytvoriť komunitné hlasovanie a vybrať víťazné dreviny a kríky do areálu

///

 • Príprava priestoru pre realizáciu projektu
 • 30. 4. 2019
 • Vytýčiť a pripraviť priestor, spevniť pôdu, určiť, kde sa presne jednotlivé zložky budú nachádzať, klásť dôraz na „Živé žriedlo“

///

 • Výsadba nových drevín a kríkov
 • 15. 5. 2019
 • Zakúpiť a vysadiť víťazov hlasovania o nové dreviny a kríky symbolizujúce Žitný ostrov (komunitné sadenie bez ext. firmy)

///

 • Realizácia samotného projektu a jeho zložiek
 • 31. 7. 2019
 • Komunitné, spoločné realizovanie projektu za pomoci miestnych majstrov, remeselníkov a záhradníkov za dozoru renomovanej komunitnej architektky, monitorovanie priebehu revitalizácie a jeho zaznamenávanie na komunitnom webe a Facebook stránke, priebežná diskusia o projekte a každotýždenné komunitné stretnutia v priestore, kontrolné dni spolu so starostom obce a poslancami OZ

S akými organizáciami bude hrdina na projekte spolupracovať?
Miestni majstri, remeselníci, stolári a murári. Máme ich tu dosť – priebežne sa budú dopytovať prostredníctvom našej komunitnej skupiny na FB

Ako bude zabezpečená dlhodobejšia udržateľnosť projektu?
Použitie ekologických materiálov, veľký dôraz na drevo – cieľom je vytvoriť rekreačný areál bez použitia jediného plastu alebo neekologického materiálu, vrátane mobiliáru!


Orientačný rozpočet

MZDY A HONORÁRE
1. Popis

2. Zdôvodnenie

3. Jednotkové množstvo

///

majstri, remeselníci, stolári – príprava priestoru, odstránenie náletových drevín, realizácia
400 hodín x 5 eur = 2000 eur
Spolu: 2000 EUR

///

MATERIÁL
použitý materiál lavičky, nová flóra, vodný prvok, detské ihrisko/preliezky, hájik, altánky s ohniskami
4000 eur
Spolu: 6000 EUR

///

INÉ NÁKLADY
rezerva na záverečné skrášlenie areálu, estitické dokončenie areálu, zjednotenie rekreačnej zóny, finalizácia komunitného projektu
2000 eur
Spolu: 8000 EUR
Celková požadovaná suma v EUR: 8000 EUR

 

Lajkovať ma môžete napríklad tu: Marek LACKOVIČ

Spoluautori: Tatiana SKYBOVÁ, Dominika SUMIHOROVÁ, Natália VAJDOVÁ

Obrázky: Strategie.HNonline.sk, pxhere.com, SLSP

5/5 (3)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

Buď prvý, ktorý toto okomentuje!

Byť upozornený
avatar
wpDiscuz